خانه / آموزشی / اقتصاد بهداشت و درمان / تقسیم بندی بازارها + بازار پزشکان

تقسیم بندی بازارها + بازار پزشکان

الف) بازار رقابت کامل (Perfect/Full Competitive Market)

همه بنگاه ها قیمت پذیر هستند ، یعنی همه بنگاه ها به تنهایی توانایی تأثیرگذاری بر قیمت محصولات بازار را ندارد.

بازار رقابت اصلی چند پیش شرط و ویژگی دارند:

تعداد عرضه کننده و تقاضا کننده کالا و خدمات در آن زیاد است.

در چنین بازاری هیچ عرضه کننده و یاتقاضاکننده ای به تنهایی روی قیمت نمی تواند تأثیر بگذارد. هرچه تعداد عرضه کنندگان خدمات بهداشتی- درمانی بیشتر شود بازار رقابتی تر خواهد شد.

در روستاها که معمولاً یک عرضه کننده است، ارائه خدمات در بازار حالت انحصاری تری دارد.

سیال بودن و یا ورود و خروج آزاد ؛

یعنی اگر در بازار سود زیادی است، بنگاههای جدید بتوانند به آن وارد شده و سود را به پایین ترین سطح برسانند،البته ورود آزاد به بازار مراقبت های بهداشتی به دلایلی که قبلا گفته شد،به ندرت

امکان پذیر است.

آگاهی کامل و شفاف از قیمت ها ؛

این شرط به علت ارائه خدمات ناهمگون و نامتجانس در بازار مراقبت های بهداشتی درمانی نمی تواند صادق باشد.

همگونی محصول و یا شرط همگن بودن ؛

با توجه به ارائه خدمات منحصر به فرد در بازار مراقبت های بهداشتی درمانی این شرط نیز صادق نمی باشد.

هزینه های برابر به منظور برقراری شرایط همتراز فعالیت بین عرضه کنندگان

به این معنی که اگر مؤسسه ای با شرایط سهل تری اعتبار دریافت کند و یا حمایت و یا یارانه ی دولتی دریافت کند،قیمت ها را بیشتر از رقبا خواهد شکست و نوعی انحصار ایجاد خواهد کرد.

عوامل تولید متغیر و انعطاف پذیرند.

مثلاً زمین، نیروی انسانی و کار می تواند برای افزایش یا کاهش سطوح تولید به گونه ای متغیر ترکیب شوند.

بازده مقیاس تولید ثابت باشد ،

به این معنی که تولید کنندگان بزرگ نباید هزینه واحد کمتری از تولید کنندگان کوچکتر داشته باشند،در غیر این صورت قیمت شکنی کرده و تولید کنندگان کوچکتر را از بازار خارج خواهند ساخت.

ب. بازار رقابت انحصاری (Monopoly Competitive Market)

 

رقابت انحصاری ساختاری از بازار است که عرضه کننده و تقاضا کننده در آن زیاد است ولی کالاهای مرتبط بهم و ناهمگن  را به فروش می رسانند.بازار مسکن های موجود در بازار و همچنین

بازار پزشکان نمونه ای از این بازارها در عرصه بهداشت و درمان است، بازار خدمات آرایشگاه ها در شهرهای بزرگ و بازار اتومبیل نمونه ای از این بازارها می باشد. هیچ بنگاهی توان کنترل

کامل قیمت در این بازار را ندارد.

ج) بازار کامل (Complete Market)

بازار کامل، بازاری است که همه هزینه ها و منافع محصول در قیمت گذاری آن لحاظ شده باشد. به عبارت دیگر فاقد پیامد یا عوارض خارجی مثبت یا منفی باشد، اما همیشه اینطور نیست. به عنوان

مثال:مصرف کالا توسط یک فرد به فرد دیگر ضرر می زند. (سیگار کشیدن) / مصرف کالا توسط یک فرد به فرد دیگر سود می رساند. (واکسیناسیون) / فرآیند تولید یک کالا برای دیگران منافع

دارد.(جنگل کاری) / فرآیند تولید یک کالا به دیگران ضرر می رساند. (آلودگی هوا توسط کارخانه ها) / مدل انتزاعی و ایده آل بازار است که بر اساس آن هیچ خریداری و فروشنده ای نمی تواند

برقیمت ها اثر گذارند. همه خریداران و فروشندگان بطور یکسان اطلاعات کامل از بازار در اختیار دارند و این اطلاعات بدون هزینه در دسترس است.


این مطالب را نیز ببینید!

منابع درس اقتصاد سلامت و بیمه (مقطع دکتری تخصصی)

  *۱) اقتصاد سلامت: اصول و جریان منابع / [تالیف توماس ای. گتزن؛ مترجمین نکویی مقدم،  ...