خانه / آموزشی / سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران / محورهای تحقیقات عدالت در سلامت

محورهای تحقیقات عدالت در سلامت

محورهای تحقیقات عدالت در سلامت عبارتند از؛

جهاد اقتصادی و عدالت در سلامت،
تحکیم عدالت در سلامت با اصلاح الگوی مصرف،
شاخص‌های تعیین کننده عدالت در سلامت،
عدالت در توزیع خدمات بهداشتی و درمانی،
دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی و درمانی،

عدالت در سلامت و نقش سازمان‌های بیمه‌گر،
نقش پزشک خانواده و نظام ارجاع در تامین عدالت در سلامت،
نقش فرهنگ و جامعه در تحکیم عدالت در سلامت،
تصادفات رانندگی،
نقش مدیریت منابع مالی در تامین عدالت در سلامت،
فلسفه عدالت در نظام سلامت،
اخلاق پزشکی،
سازماندهی در نظام سلامت،
سطح بندی خدمات، تمرکز و عدم تمرکز،

مشارکت، همکاری بین بخشی،
سیستمهای دریافت، پرداخت و بیمه در نظام سلامت،
بیمه، تعرفه، عرضه، تقاضا،
دسترسی و فراهمی در نظام سلامت،
دسترسی، فراهمی، استطاعت مالی،
مکانیزم های کنترل هزینه در نظام سلامت،
هزینه، اثر بخشی، هزینه فایده،
مکانیسم های ارزیابی و ارزشیابی در نظام سلامت،
شاخص ها، پاسخگویی، اعتباربخشی،
نظام اطلاع رسانی سلامت،
کارآمدی، دسترسی، شفافیت،
عدالت در توزیع و تخصیص منابع،
منابع انسانی، مالی و تکنولوژیک،
بررسی جایگاه سلامت در سیاستهای کلی کشور بر اساس شاخصهای معتبر،
ارائه الگوی مناسب با نگرش جدید به PHC برای ارائه خدمات سلامت در شهرهای بزرگ و حاشیه شهرها با تاکید بر ابعاد معنوی و اجتماعی،
مدیریت تامین وتخصیص منابع (انسانی، مالی و تجهیزات) در سلامت،
مطالعات هزینه اثربخشی فناوری ها (سخت افزار ونرم افزار) در نظام سلامت،
تحقیقات مرتبط با تعیین کننده های اجتماعی سلامت و عدالت در سلامت،
اصلاح و ارتقای نظام ثبت بیماریها و مرگ با تاکید بر بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر،
تحقیقات مرتبط با حسابهای ملی سلامت،
ارتقای کمی و کیفی بیمه های سلامت،
ارتقای ایمنی بیمار (patient safety)،
ارائه الگوهای مناسب برای خصوصی سازی وعدم تمرکز،
ارائه الگوهای مناسب برای ارتقای شیوه های زندگی سالم با تاکید بر گروههای آسیب پذیر،
مداخلات موثر در کاهش سوانح و حوادث (خانگی، شغلی، جاده ای)،
مداخلات موثر جهت مقابله با حوادث غیر مترقبه،
مدلهای مناسب ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده در نظام سلامت با تاکید بر پزشک خانواده، نظام ارجاع و پاسخگویی،
راهکارهای بهینه سازی تجویز و مصرف دارو در کشور،
ارتقای بهداشت باروری با تاکید بر برنامه سلامت نوجوانان و جوانان، خشونت خانگی، زایمان طبیعی و سلامت زنان میانسال،
ارائه مدل مناسب برای ادغام سلامت سالمندان در نظام سلامت،
ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش مرگ نوزادان در ۴ هفته اول زندگی،
ارائه مدل مناسب برای افزایش تغذیه انحصاری با شیر مادر تا ۶ ماهگی و ادامه آن تا دو سالگی،
ارائه راهکار مناسب برای تبدیل نتایج تحقیقات به سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا (انتقال و تبادل دانش)،
ارائه مدل های مناسب برای ارتقای مشارکت های مردمی و همکاری های بین بخشی،
مسائل حقوقی، اخلاقی و قوانین در حیطه سلامت،
عدالت در سلامت و نقش سازمان های بیمه گر،
نقش پزشک خانواده و نظام ارجاع در تامین عدالت در سلامت،
نقش فرهنگ و جامعه در تحکیم عدالت در سلامت،
ایدز و برقراری عدالت و رفع تبعیض،
ابعاد و شاخص ها ی نابرابری جنسیتی در سلامت،
اخلاق پزشکی و نقش آن در مراکز بهداشتی و درمانی،
ارائه مدلی برای تحلیل روابط بین یارانه دارو و بیمه سلامت با گسترش عدالت در جامعه،
ارزیابی عملکرد نظام سلامت در کشورهای در حال توسعه،
ارزیابی جایگاه دین و اعتقادات مذهبی در توسعه نظام سلامت،
اسلام و عدالت در سلامت،
بی عدالتی جنسیتی در نظام سلامت،
بیمه های سلامت، تجلی همبستگی و عدالت اجتماعی.

این مطالب را نیز ببینید!

مجله ISI را چگونه تشخیص دهیم؟

پژوهش برتر: با توجه به افزایش مجلات جعلی و نامعتبر و ادعای ISI بودن آنها، ...