خانه / آموزشی / برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک / تفاوت های برنامه‌ریزی استراتژیک و عملیاتی

تفاوت های برنامه‌ریزی استراتژیک و عملیاتی

ـ از نظر زمان :برنامه‌ریزی عملیاتی : گرایش به زمان‌های کوتاه ( روزانه، هفتگی، ماهانه ) / برنامه‌ریزی استراتژیک :

معمولا شامل زمان‌های طولانی‌تر ( ۳ سال یا بیشتر)

ـ از نظر وسعت :  برنامه‌ریزی عملیاتی : جزئیات دستیابی به اهداف کلی را مطرح می‌کند / برنامه‌ریزی استراتژیک :

شامل اهداف کلی

ـ آیا شامل اهداف شناخته‌شده سازمان هستند؟ برنامه‌ریزی عملیاتی : فرض بر این است که اهداف تعیین شده

است / برنامه‌ریزی استراتژیک : شامل تعیین اهداف است

 

 

 

این مطالب را نیز ببینید!

طرح درس برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

طرح درس برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در بهداشت و درمان نام استاد: دکترخلیل علی محمدزاده    ...