خانه / آموزشی / اصول و مبانی مدیریت / تفاوت های شاخص، استاندارد و معیار

تفاوت های شاخص، استاندارد و معیار

 

 استاندارد (Standard) در لغت به معنای نظم، قاعده و قانون است و چنین تعریف می شود: تعیین و تدوین ویژگی های لازم در تولید یک محصول ( کالا ) و یا انجام یک خدمت. استاندارد در واقع حد یا حدود قابل قبول از شاخص یا به عبارت دیگر استاندارد خط قرمز شاخص می باشد. شاخص (index) نشان می دهد که وضعیت چیست؟ استاندارد نشان می دهد که آیا وضعیت مطلوب است یا نه؟و آیا اهداف و سیاست های تحقق یافته اند یا نه؟  معیار (metric)، نکات قابل اندازه گیری برای تشخیص درجه نزدیکی به اهداف است و با واژه ارزش تفاوت دارد. مقادیر قابل اندازه گیری،  مجموعه مقادیر به دست آمده طی یک بررسی مانند اعداد و ارقام، نسبت ها و درصدهای مربوط به یک سازمان است. در تعیین معیارها، رکورد ها و شاخص هایی که دیگر سازمان ها به آنها رسیده اند، مورد استفاده قرار می گیرند.  سه مفهوم شاخص، استاندارد و معیار اگر چه  با هم متفاوتند لکن هریک برای پیشرفت و سنجش موفقیت کارها ضروری می باشند.

دکترخلیل علی محمدزاده

این مطالب را نیز ببینید!

قابل توجه دانشجویان؛ آدرس دهی دکترخلیل علی محمدزاده در مقالات

قابل توجه دانشجویان و همکاران: شیوه آدرس دهی در مقالات دانشگاهی به فارسی و انگلیسی، ...