اهمیت شاخص های ملی سلامت

امروزه، مدیریت از ارکان اصلی رشد و تعالی سازمان ها به شمار می رود و هرگونه ضعف و نقصان در این رکن پیامدهای زیانباری برای آن مجموعه به همراه خواهد داشت. همچنین توجه به سه وظیفه اصلی مدیریت که سیاست گزاری، برنامه ریزی و تصمیم گیری است، نشانه اهمیت جایگاه این موضوع می باشد. تحقق این سه وظیفه در صورت وجود اطلاعات میسر می شود . وجود اطلاعات دقیق و صحیح در راهیابی سازمان بسیار موثر می باشد. این امر در بخش بهداشت و درمان، به دلیل وظیفه پاسخگویی به نیازها و تقاضاهای بهداشت و درمان افراد جامعه که به سلامت آن ها مربوط می شود، از اهمیت بیش تری برخوردار است، لذا طراحی و پیاده سازی نظام اطلاعات کارآ و کارآمد از اولویت های این بخش می باشد. در این بخش ضرورت تصمیم گیری مبتنی بر شواهد، برای کاهش آلام، رنج ها و دردهای مردم در مقایسه با سایر بخش ها از اولویت ویژه ای برخوردار است.

شناخت روند تغییر و تحول متغیرها و شاخص های بخش بهداشت و درمان از آن رو حائز اهمیت است که بهبود اینگونه متغیرها بر فرآیند توسعه اقتصادی اجتماعی از آن جمله ارتقای قابلیت ها و توانمندسازی مردم، افزایش بازده اقتصادی، متعالی تر شدن رفتارهای اقتصادی اجتماعی (مانند باروری) و در نهایت تقویت و تحکیم انسجام ملی دارای اثرهای عمیق و فراگیری است. مقایسه بین المللی این شاخص ها علاوه بر نمایاندن جایگاه جهانی و شناخت وضعیتی که کشور از این نقطه نظر در سطح جهانی داراست، اهتمام و تلاش های آتی را به سمت و سویی سوق می دهد که حامل دست آوردهای ارزنده تری در زمینه ارتقای سطح سلامت و بهداشت جامعه باشد.

همچنین از آنجا که امروزه، نظام های اطلاعاتی در سازمان ها و مراکز به عنوان اعضای حسی مدیریت عمل می کنند و سازمان را در ترسیم نمای فعلی و دورنمای راهبردی کمک می نمایند لذا یک نظام اطلاعاتی مناسب می تواند شواهد لازم را برای تصمیم گیری و عملکرد مدیریت سازمان فراهم آورد.

حاصل یک نظام مطلوب، شاخص هایی هستند که هم می توانند پایه و اساس تصمیم گیری و برنامه ریزی قرار گیرند و هم قادرند عملکردها را در حوزه های مختلف مدیریتی، جغرافیایی سنجش و ارزیابی نمایند.

شاخص ها، اگرچه ریشه در اقلام آماری دارند، لیکن خود ابزاری هستند که می توانند داده های خام را به اطلاعات مفید تبدیل نمایند و با توانایی خود زمینه را برای مقایسه خدمات ارایه شده و امکانات مختلف هموار کنند. بدین ترتیب نظام اطلاعات و شاخص های مربوطه از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردارند و تمامی تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان بنوعی به آنها نیازمندند.

این مطالب را نیز ببینید!

چرا بزرگترین طرح نظام سلامت ایران چنین وضعیتی دارد؟

اجرای طرح پزشک خانواده در دو استان زیر ذره بین شورایعالی سازمان چرا بزرگترین طرح ...