خانه / Tag Archives: #مدیریت_خدمات_بهداشتی_و_درمانی #دانشجوی_پی_اچ_دی #عنوان_پژوهشی #مقاله_آی_اس_آی #پزشکی #افغانستان #دکتر_خلیل_علی_محمد_زاده

Tag Archives: #مدیریت_خدمات_بهداشتی_و_درمانی #دانشجوی_پی_اچ_دی #عنوان_پژوهشی #مقاله_آی_اس_آی #پزشکی #افغانستان #دکتر_خلیل_علی_محمد_زاده

جلسه معارفه با دانشجویان جدید PHD افغانستان

دکترخلیل علی محمدزاده مدیره گروه و رییس مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت دانشجویان پی. اچ. دی از همان اول به فکر موضوع رساله تخصصی خود باشند. دکترخلیل علی محمدزاده مدیره گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و رییس مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران که ...

ادامه مطلب »