خانه / Tag Archives: فرهنگ سلامت

Tag Archives: فرهنگ سلامت

مطالعه موردی: رابطه فرهنگ سلامت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان

مجله مدیریت بهداشت و درمان ISSN 2008-5346 دوفصلنامه دارای رتبه علمی – پژوهشی (پزشکی) به زبان فارسی – انگلیسی سال سوم، شماره ۱-۲، تابستان ۱۳۹۰ عنوان: رابطه فرهنگ سلامت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات نویسنده(گان): امیر اشکان نصیری پور، خلیل علی ...

ادامه مطلب »