خانه / Tag Archives: فرهنگ سلامت سازماني

Tag Archives: فرهنگ سلامت سازماني

چکیده ی مقالات مجله مدیریت بهداشت و درمان

۱ عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در بیمارستان‌های دولتی ایران صفحه ۷-۲۳ حسین حسینی فهرجی؛ امیر اشکان نصیری پور؛ پوران رئیسی مشاهده مقاله | اصل مقاله (۲۷۰ K) ۲ وضعیت موجود مدیریت زنجیره دارو در سطح خانه‌های بهداشت شهرستان مسجد سلیمان و تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقای فرآیندهای ...

ادامه مطلب »