خانه / Tag Archives: #جوانی_جمعیت  #خانواده #نرخ_باروری_کل  #فرزند_آوری #سیاست #قانون #بودجه #فرهنگ_سازی #بهداشت_و_درمان #

Tag Archives: #جوانی_جمعیت  #خانواده #نرخ_باروری_کل  #فرزند_آوری #سیاست #قانون #بودجه #فرهنگ_سازی #بهداشت_و_درمان #

کنفرانس جوانی جمعیت و فرزندآوری(۷ اسفند ماه ۱۴۰۲)

جوانی جمعیت هفتم اسفند ماه فرهنگستان علوم پزشکی، کنفرانس جوانی جمعیت و فرزندآوری را برگزار کرد. دکتر خلیل علی محمدزاده در این کنفرانس در باره نرخ باروری کل در ایران و کشورهای منتخب جهان سخنرانی داشت. وی گفت: نرخ باروری کل در ایران در ۳۵ سال اخیر، ۴۰۰ درصد کاهش ...

ادامه مطلب »