خانه / Tag Archives: برنامه ریزی مراقبت بهداشت

Tag Archives: برنامه ریزی مراقبت بهداشت

ترکیب طبّ سنّتی و مکمّل در مراقبت بهداشت یک هدف جهانی

سازمان جهانی بهداشت در راستای هدف اول اعلام شده خود یعنی دخالت دادن طبّ سنّتی و مکمّل در سیستم های مراقبت بهداشت است. بر اساس درجه به کارگیری طبّ سنّتی و مکمل، سه نوع سیستم بهداشتی تعریف کرده است: ۱-سیستم جامع یا تلفیقی (Integrative ) در سیستم Integrative Medicine، طب ...

ادامه مطلب »