خانه / Tag Archives: برابری و انصاف

Tag Archives: برابری و انصاف

عدالت در بهداشت و درمان

 عدالت بر دو نوع است: ۱عدالت افقی یا هم سطح (Horizontal Equity): افرادی که نیاز مشابه دارندو از نظر مالی سهم برابر در پرداخت دارند، به یک اندازه از خدمات سلامت برخوردار می شوند. (عدالت افقی : شرایط مشابه/ پرداخت مشابه/ برخورداری از خدمات مشابه)  ۲عدالت عمودی (Vertical Equity): امروز ...

ادامه مطلب »