خانه / Tag Archives: امواج مغناطیستی

Tag Archives: امواج مغناطیستی

فردگرایی در سلامت

رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انتقاد کرد فردگرایی و سلیقه محوری در نظام تشخیص و درمان کشور رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت:‌ هیچ کشوری مانند ما این گونه سلامت را اجرا نمی‌کند. ما هر طور که می‌خواهیم تشخیص و درمان را ...

ادامه مطلب »