خانه / Tag Archives: آموزش عالی و پژوهش

Tag Archives: آموزش عالی و پژوهش

ایجاد دانشگاه‌های عمومی – خصوصی

وزیر بهداشت خبر داد ایجاد دانشگاه‌های عمومی – خصوصی/ تفکیک رشته بین وزارتخانه‌های علوم و بهداشت وزیر بهداشت گفت: ایجاد دانشگاه های عمومی – خصوصی اقدام خوبی برای جذب دانشجویان در رشته‌های بین رشته‌ای میان دو وزارتخانه علوم و بهداشت است. ضمن این که بخش خصوصی نیز از تشکیل این ...

ادامه مطلب »