خانه / اخبار / ویژه / وبینار فناوری اطلاعات و خطاهای پزشکی(۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۲)

وبینار فناوری اطلاعات و خطاهای پزشکی(۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۲)

گروه پیراپزشکی فرهنگستان علوم پزشکی برگزار می کند:

این مطالب را نیز ببینید!

سومین همایش ملی و بین المللی سلامت، حکمت و حکمرانی

بیمارستان فرهیختگان؛ میزبان همایش سلامت، حکمت و حکمرانی سومین همایش ملی و بین المللی سلامت، ...