خانه / اخبار / زیرگروه «میکروبیومولوژی» در فرهنگستان علوم پزشکی

زیرگروه «میکروبیومولوژی» در فرهنگستان علوم پزشکی

با هدف توسعه و هماهنگی میان پژوهش‌های میکروبیوم در کشور:

زیرگروه «میکروبیومولوژی» در فرهنگستان علوم پزشکی آغاز به‌کار کرد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، زیرگروه میکروبیومولوژی (میکروبیوم انسان در سلامت و بیماری‌ها) به همت گروه علوم پیراپزشکی فرهنگستان علوم پزشکی  تشکیل شد.

بر اساس این گزارش، دکتر شهاب الدین صدر رئیس گروه پیراپزشکی فرهنگستان با اشاره به اهمیت و جایگاه علم میکروبیوم در نظام سلامت و پیشرفت این علم در مراکز تحقیقاتی دانشگاهی دنیا و لزوم بومی‌سازی آن در کشور گفت: همکاری بین رشته‌ای و ارتباط علوم پایه ، علوم بالینی و حضور طیف‌های متعدد رشته‌های علوم پزشکی و حتی غیرپزشکی نظیر کامپیوتر، هوش مصنوعی، فیزیک و ریاضیات در مطالعات میکروبیوم، را می‌توان به‌عنوان نقطه عطف این علم برشمرد.

در این نشست، دکتر سید داور سیادت دبیر زیرگروه، به تشریح فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده برای این زیرگروه تازه گروه پیراپزشکی پرداخت و نقطه قوت پایه‌ریزی آن را، همکاری بین‌رشته‌ای و حمایت پژوهشگران علوم بالینی و علوم پایه ازدستآوردهای فوق عنوان کرد. گفتنی است، اعضای زیرگروه میکربیومولوژی را محققان برجسته علوم بالینی و علوم پایه کشور در رشته‌های پوست، قلب و عروق، کبد و گوارش، میکروبیولوژی، ویروس شناسی، ژنتیک و ژنتیک مولکولی، نوروساینس، روانپزشکی، دندان‍‌‌پزشکی، بیوتکنولوژی پزشکی، روانشناسی بالینی، غدد و‌ بیماری‌های متابولیک، پروتئومیکس، ایمونولوژی، بیوشیمی، تغذیه و بیوانفورماتیک و … تشکیل شده‌اند و در این نشست در خصوص نحوه همکاری و پایه‌ریزی جهت نیل به اهداف عالیه فرهنگستان علوم پزشکی کشور بحث و بررسی شد.

مطالعات اخیر نشان می‌دهد؛ درک دقیق همزیستی انسان و میکروب مستلزم توصیف دقیق میکروارگانیسم‌های مرتبط با انسان، میکروبیوم انسانی است. برای پیشرفت به سوی این هدف بلندپروازانه، بسیار مهم است که داده‌های تولید شده در هریک از پروژه‌های بزرگ درگیر در تحقیقات متاژنوم انسانی به طور بهینه قابل مقایسه باشند. هم اکنون پروژه استانداردهای بین المللی میکروبیوم انسانی (IHMS) نیز در این زمینه در سطح جهانی پیگیری می‌شود که توسعه رویه‌های عملیاتی استاندارد طراحی شده برای بهینه سازی کیفیت داده‌ها و قابلیت مقایسه در زمینه میکروبیوم انسانی را هماهنگ می‌کند. در کشور ما نیز مراکز پژوهشی فعالی از جمله در دانشگاه علوم پزشکی تهران در این زمینه فعالیت می‌کنند.

این مطالب را نیز ببینید!

Challenges and solutions for implementing telemedicine in Iran from health policymakers’ perspective

Hosseini SM, Boushehri SA & Alimohammadzadeh KH. Challenges and solutions for implementing telemedicine in Iran ...