خانه / آموزشی / اقتصاد بهداشت و درمان / طراحی، اجرا و ارزیابی تأثیر اقتصادی سیاست توزیعی جدید داروهای بیماران هموفیلی تحت پوشش بیمه سلامت

طراحی، اجرا و ارزیابی تأثیر اقتصادی سیاست توزیعی جدید داروهای بیماران هموفیلی تحت پوشش بیمه سلامت

دکتر خلیل علی محمد زاده*، دکتر سید مجتبی حسینی، آقای مهدی فرح پور، دوره ۵، شماره ۴ – ( ۱۰-۱۴۰۱ )
چکیده

مقدمه: دارو به ‌عنوان یک کالای استراتژیک نقش اساسی در اقتصاد و سلامت خانواده و جامعه دارد. با توجه به اهمیت دسترسی بیماران خاص به داروهای مورد نیاز و از آنجائیکه فاکتورهای انعقادی مورد تجویز برای بیماران هموفیلی همواره جزء پرهزینه‌ترین داروهای سازمان بیمه سلامت ایران محسوب می‌گردد، انجام اقداماتی بمنظور پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی (عدم مصرف و فروش در بازار) همواره در دستور کار اداره کل بیمه سلامت استان تهران بوده است، این مطالعه با هدف ارزیابی تأثیر اقتصادی سیاست توزیعی جدید داروهای بیماران هموفیلی تحت پوشش اداره کل بیمه سلامت استان تهران انجام شد.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی و بصورت مقطعی بر اساس داده‌های بیماران هموفیلی تحت پوشش اداره کل بیمه سلامت استان تهران در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به هموفیلی نوع و B تحت پوشش اداره کل بیمه سلامت استان تهران در نظر گرفته شد. نمونه‌گیری بصورت سرشماری و بر روی داده‌های کلیه بیماران تحت پوشش (۵۵۳ بیمار) انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات، چک لیست محقق ساخته بود. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار EXCEL آنالیز شد.
یافته‌ها:میزان مصرف (دوز دارو) در مورد فاکتور ۷ در مجموع ۳۶,۴% ، فاکتور ۸  معادل ۳۵.۹% ، فاکتور ۹ معادل ۵۲.۳% ، VONWILLEBRAND معادل ۲۰,۸% و FEIBA معادل ۴۳,۶% کاهش دارد.
هزینه‌های اداره کل در مجموع ۱۵۷,۲۲۳,۰۷۱,۰۰۰ ریال کاهش را نشان می‌دهد.
نتیجه‌گیری:
انجام مداخلات هدفمند بمنظور مدیریت چرخه توزیع داروهای بیماران (بالاخص بیماران خاص) ضرورت دارد.

نشریه علمی پژوهشی بیمه سلامت ایران، در راستای توسعه دانش بیمه سلامت با بهره‌مندی از نتایج پژوهش‌های اندیشمندان، پژوهشگران و دانش‌پژوهان حوزه‌ بیمه سلامت فعالیت می کند.
این نشریه مقالات دریافتی در زمینه‌های زیر را مورد بررسی قرار می‌دهد:
  • اقتصاد بیمه سلامت
  • سیاست‌گذاری بیمه سلامت
  • حقوق بیمه سلامت
دبیرخانه نشریه در مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت قرار دارد و کلیه فرآیندها در این مرکز انجام می‌شود.
توجه: بر اساس ابلاغ وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، داشتن ” کد اخلاق” برای چاپ مقالات پژوهشی، الزامی است و نویسندگان بایستی در هنگام ارسال مقاله “کد اخلاق” مطالعه خود را در مقاله ذکر نمایند. بدیهی است که بدون ارایه این کد طی نمودن فرآیند داوری تا پذیرش و چاپ غیرممکن خواهد بود.

این مطالب را نیز ببینید!

تبریک بهار طبیعت در بهار رمضان

بهاران خجسته باد یکی از دعا‌های مشهور میان ما ایرانی‌ها که سنت‌های ایرانی مان را ...