خانه / اخبار / دانشگاهی / شاخص های پریودنتال و مارکرهای سرمی در انفارکتوس حاد میوکارد

شاخص های پریودنتال و مارکرهای سرمی در انفارکتوس حاد میوکارد

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

فرنا سیار، امیرحسین فرهمند*، مهسا سلیمانی، مژگان آقا محمدی، مریم علی محمدزاده. بررسی شاخصهای پریودنتال و مارکرهای سرمی در ارتباط با مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکارد، مجله علمی – پژوهشی سازمان نظام پزشکی دوره ۳۷ – شمـــاره ۳ – پاییـــــز ۱۳۹۸، ص ۱۶۱ – ۱۵۶

بررسی شاخصهای پریودنتال و مارکرهای سرمی در ارتباط با مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکارد
امیرحسین فرهمند*، فرنا سیار، مهسا سلیمانی، مژگان آقا محمدی، مریم علی محمدزاده
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، دانشکده دندانپزشکی، تهران، ایران
چکیده:   (۲۶۰۳ مشاهده)
بیماری پریودنتال همانند بیماریهای قلبی – عروقی از بیماریهای شایع میباشد. بیماری قلبی-عروقی عامل اصلی مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته بوده و عوامل متعددی در ایجاد آن دخالت دارند. بیماری پریودنتال یکی از عواملی است که در پیشرفت این بیماری دخیل می باشد. هدف از این مطالعه تاثیر بیماری پریودنتال در افزایش ابتلا به انفارکتوس حاد میوکارد میباشد.
روش کار: در این مطالعه case-control تعداد ۶۰ بیمار مبتلا به بیماری حاد میوکارد  و ۶۰ نفر بعنوان کنترل بدون بیماری قلبی وارد مطالعه شدند. ابتدا تشخیص قطعی بیماری قلبی توسط متخصص قلب مورد بررسی و تایید قرار گرفت و سپس پارامترهای پریودنتال شامل عمق پاکت (Pocket depth (PD،
(Clinical attachment level (CAL، شاخص Bleeding index) BI) و بعلاوه مارکر آزمایشگاهی (C-reactive protein (CRP نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند و در فرم اطلاعاتی ثبت شد. داده های به دست آمده توسط آزمون کای دو مورد قضاوت آماری قرار گرفت.
یافتهها: میزان شاخص BI و عمق پاکت در بین بیماران مبتلا و غیرمبتلا  به انفارکتوس حاد میوکارد در این مطالعه دارای تفاوت معنی داری نبود (۲۰۰۸/۰=P)؛ ولی در شاخص CAL تفاوت معنی داری در بین بیماران مبتلا و غیرمبتلا به انفارکتوس میوکارد وجود داشت (۰۱۶۱/۰=P)؛ در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد میزان (CRP) به میزان ۳۴/۴۰ درصد افزابش یافته بود.
نتیجهگیری: براساس یافتههای این مطالعه،  که نشاندهنده فراوانی بیشتر شاخص CAL و در نتیجه ابتلا به بیماری پریودنتال و نیز افزایش مارکر آزمایشگاهی (CRP) در افراد مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد می باشد؛ میبایست روش های پیشگیری و افزایش سطح سلامت دهان و دندان را که باعث جلوگیری از بیماری قلبی عروقی را می شود را توسعه داد.
متن کامل [PDF 350 kb]   (۷۵۲ دریافت) 
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: عمومى

مجله علمی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران نشریه رسمی این سازمان و متعلق به جامعه پزشکی ایران است که هدف از انتشار آن بالا بردن سطح دانش پزشکان سراسر کشور و پژوهشگران وابسته به رشته پزشکی همچنین آشنا ساختن آنها با حاصل پژوهش و تحقیق و سایر تحولات نوین علم پزشکی میباشد.

این فصلنامه دربرگیرنده کلیه موضوعات علمی پژوهشی و تخصصی در زمینه علوم پزشکی برای مخاطبین خود یعنی جامعه بزرگ پزشکی و کلیه دستاندرکاران امور سلامت کشور می باشد. مهمترین اولویت این نشریه انتشار پژوهشهای مربوط به نظام سلامت و بهداشت کشور میباشد و هدف از انتشار آن آموزش و به روز رسانی اطلاعات مخاطبین نسبت به وضعیت سلامتی، چالشها و رفع مشکلات مربوط به بهداشت به ویژه با توجه به وضعیت بومی کشور میباشد.

در این راستا کمک به تهیه و تدوین راهنمای بیماری و درمان Guidelines بر اساس وضعیت سلامتی در کشور، اهتمام نسبت به پژوهشهای اخلاق پزشکی، بررسی مشکلات توسعه دانش و آموزش در زمینههای مهم سلامت از اهداف ویژه آن میباشد. این نشریه آمادگی خود را برای دریافت مقالات اساتید، دانشپژوهان و نویسندگان محترم در قالبهای مقالات تحقیقی اصیل Original article، مروری Review article، گزارش مورد Case report و نامه به سردبیر Letter to editor اعلام میدارد.

امید است با مشارکت اساتید و پژوهشگران گرامی، این فصلنامه بتواند جایگاه مهمی را در ارتقا سطح علمی و پژوهشی جامعه پزشکی فراهم نماید.

این مطالب را نیز ببینید!

سومین همایش ملی و بین المللی سلامت، حکمت و حکمرانی

بیمارستان فرهیختگان؛ میزبان همایش سلامت، حکمت و حکمرانی سومین همایش ملی و بین المللی سلامت، ...