خانه / اخبار / دانشگاهی / ویژه اعضای هیئت علمی/پرسش و پاسخ: ارتقای مرتبه در دانشگاههای علوم پزشکی 

ویژه اعضای هیئت علمی/پرسش و پاسخ: ارتقای مرتبه در دانشگاههای علوم پزشکی 

سایت تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی | HCSM

دکترخلیل علی محمدزاده

مهم/ ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه

پاسخگویی به اهم سوالات همکاران اعضای هیات علمی در مورد ارتقای مرتبه در دانشگاه های ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱-    سقف امتیاز قابل محاسبه بابت خلاصه مقالات سخنرانی و پوستر در ماده ۳ بند ۵ چه میزان می باشد؟

از تمام خلاصه مقالات در کنگره ها حداکثر تا ۵ امتیاز می توان دریافت کرد؛ بدون توجه به فارسی و انگلیسی بودن یا چاپ شدن خلاصه مقاله در مجلات ISI و از این قبیل. مقالات کامل امتیاز بیشتری می گیرند.

۲-    برای کسب امتیاز از ثبت اختراع و نوع آوری چه اموری باید انجام شود؟

مخترع درخواست خود را از طریق مدیر گروه به رئیس دانشکده باید بدهند و رئیس دانشکده موضوع اختراع را برای دانشگاه و از دانشگاه به هیئت بورد رشته مربوطه برای اظهار نظر ارسال کند.

۳-    بابت امتیاز مربوط به استاد راهنما، مشاور در پایان نامه ها نحوه ی ثبت امتیاز چگونه است؟

جهت استاد راهنما برای پایان نامه ها در مقاطع مختلف طبق آیین نامه و برای استاد مشاور ۳۰% امتیاز استاد راهنما تعلق می گیرد.

همچنین جهت استاد راهنما یا مشاور بین المللی امتیاز به میزان ۱٫۵ برابر افزایش می‌یابد.

۴-    آیا شرکت در هیئت قضات دفاع پایان نامه ها دارای امتیاز است؟

خیر

۵-    مقاله ای که در یک کتاب به آن استناد شده امتیاز می گیرد؟

امتیازی به استنادات تعلق نمی گیرد.

۶-    مسئول شعاع، مسئولیت های اجرایی- عضویت در شوراها و کمیته ها از کدام بند ماده ۴ امتیاز می گیرند؟

مسئولیت های فوق می توانند از ماده ۴ بند ۱۰ ( جدول شماره ۳۱ ) امتیاز کسب نمایند.

۷-    آیا طرح های پژوهشی و یا تحقیقاتی دارای امتیاز است؟

طرح های تحقیقاتی پایان یافته داخلی امتیاز چندانی ندارند ولی طرح های برون دانشگاهی با توجه به مبلغ قرارداد پژوهشی دارای امتیاز خوبی است. اما برای کسب امتیاز از ماده ۳- بند ۸ (جدول۲۹)، طرح تحقیقاتی بایستی دارای گواهی داوری و گواهی انتشار مقاله و همچنین تایید معاونت پژوهشی دانشگاه مربوطه باشد.

۸-    آیا برای ارتقاء از دانشیاری به استادی، مستنداتی که قبل از حکم دانشیاری ذخیره شده اند قابل ارائه می باشند؟

خیر؛ مستندات ما قبل ارتقاء به دانشیاری (از جمله مقالات) برای ارتقاء به استادی قابل ارزیابی نمی باشند.

۹-    راه های کوتاه کردن فرآیندهای زمان بر برای تأیید در کمیته منتخب دانشکده کدام است؟

با توجه به زمان بر بودن گردش کاری، دریافت امتیاز برخی از مفاد آیین نامه ارتقاء مناسب است قبل از درخواست ارتقاء نسبت به دریافت مدارک زیر اقدام شود:

‌أ.    مجوز شورای انتشارات دانشگاه برای کتب (جهت ماده ۳ بند ۱۲)

‌ب.    تایید ثبت اختراع از دانشگاه (جهت ماده ۳ بند ۹)

‌ج.    دریافت گواهی فعالیت های اجرایی و آموزشی

‌د.    گواهی فعالیت های پژوهشی کابردی (گواهی کاربست تحقیق)

‌ه.    احکام عضویت در شوراها و کمیته ها

‌و.    دریافت گواهی نظار ت و داوری طرح های تحقیقاتی از دانشگاه

‌ز.    دریافت امتیاز «دانش پژوهی آموزشی» از مسئول EDC دانشگاه

‌ح.    جهت معادل سازی سخنرانی به زیان انگلیسی (بجای به مدرک زبان) تاییدیه از معاونت بین الملل دریافت شود.

۱۰-    میزان IF مقالات به چه زمانی ارزیابی می شود؟

ضریب تأثیر (IF) مجلات در زمان چاپ مقاله ملاک امتیاز دهی است.

۱۱-    برای دریافت امتیاز دانش پژوهی آموزشی چه مدرکی لازم است؟

نامه تأییدیه دانش پژوهی از مسئول EDC دانشگاه به معاونت آموزشی دانشکده

۱۲-    آیا مقالات Accepted هم قابل ارائه است؟

حداکثر تا ۲ مقاله Acceptance قابل ارائه می باشد، لیکن سابقه ی کاهش امتیاز اینگونه مقالات نسبت به مقالات چاپ شده وجود داشته است.

۱۳-    آیا همه ی اعضای هیئت علمی متقاضی ارتقاء به مدرک زبان نیاز دارند؟

اعضای هیئت علمی بالاتر از ۱۵ سال سابقه نیاز به مدرک زبان ندارند.

۱۴-     مقالات Case report، Short communicate ،Brief Communication  چگونه امتیاز می گیرند؟

مقاله ی مورد نظر صرفنظر از نوع مجله، حداکثر تا ۲ امتیاز می گیرند.

۱۵-    برای ارتقا از دانشیاری به استادی و ارتقا از استادیاری به دانشیاری، حداقل مقالات شرطی مورد نیاز چیست؟

برای ارتقا به استادی حداقل ۳ مقاله ی ISI یا PubMed که فرد متقاضی به عنوان نفر اول یا مسئول در آن فعالیت داشته الزامی است.

برای ارتقا به دانشیاری حداقل ۱ مقاله ی ISI یا PubMed که فرد متقاضی به عنوان نفر اول یا مسئول در آن فعالیت داشته الزامی است.

۱۶-    امتیاز داوری مقالات در کدام ماده و بند محاسبه می شود؟

امتیاز ناشی از داوری مقالات در ماده ۳ بند ۱۶ محاسبه می شود.

۱۷-    در صورتی که پرونده ارسالی به هیئت ممیزه دانشگاه مورد قبول واقع نشود (از نظر امتیاز پژوهشی)، چه مراحلی باید طی شود؟

طرح مجدد پرونده قبل از ۶ ماه امکانپذیر نمی باشد. بعد از ۶ ماه برای جریان مجدد پرونده، باید چند مقاله مسقیماً به کمیته تخصصی دانشگاه ارائه شود.

۱۸-    آیا برای بررسی و ارسال پرونده جهت ارتقاء نیاز به درخواست هیئت علمی وجود دارد؟

بله؛ برای بررسی پرونده و تشکیل جلسه کمیته منتخب دانشکده فرد متقاضی باید یک درخواست به مدیر گروه خود ارسال کند و مدیر گروه درخواست هیئت علمی را به رئیس دانشکده ارجاع دهند.

۱۹-    آیا در صورت آماده نبودن هریک از امتیازات ماده ۱ و ماده ۲ جلسه کمیته منتخب دانشکده تشکیل می شود؟

خیر؛ هیچ پرونده ای بدون دریافت نامه امتیاز فرهنگی (ازکمیسیون ماده ۱ ارتقا) و امتیاز کمیت آموزشی (از معاونت آموزشی دانشکده) امکان طرح در کمیته منتخب را ندارد.

۲۰- نحوه ی محاسبه امتیاز های مرتبط با پایان نامه ها چگونه است؟

۱- امتیاز استاد راهنما بر اساس جدول مندرج در آئین نامه متناسب با مقطع تحصیلی دانشجو محاسبه می گردد

۲- در صورتی که پایان نامه ۲ استاد راهنما داشته باشد،به هر دو استاد امتیازی مساوی تعلق میگیرد.

۳- امتیاز استاد مشاور ۳۰% امتیاز استاد راهنما است.

۲۱-آیا برای ارتقا از استادیاری به دانشیاری، مقالاتی که قبل از استخدام هیات علمی منتشر شده اند (مانند مقالات حاصل از پایان نامه های دوره تحصیلات عمومی و تخصص) قابل ارائه هستند یا خیر؟

بله؛ قابل قبول هستند ولی نمی توانند به حساب مقاله شرطی گذاشته شوند.

۲۲-کدام یک از کتب مرجع امتیاز کامل برای هیات علمی برقرار می‌کنند؟

کتب منتخب از کتاب های چاپ شده در حوزه پزشکی، اعم از انتشارات دانشگاه یا سایر ناشران و نیز کتب تالیفی توسط افراد غیر هیات علمی، ضمن معرفی رسمی توسط معاونت آموزشی وزارت متبوع و درج در سامانه‌ی کمیسیون، حائز دریافت گواهی و معرفی به هیات ممیزه دانشگاهها، جهت لحاظ حداکثر امتیاز تالیف خواهند شد.

۲۳- حداقل امتیاز مقالات برای تشکیل پرونده ارتقا از استادیاری به دانشیاری و از دانشیاری به استادی چند امتیاز است؟

برای ارتقا به دانشیاری حداقل ۴۰ امتیاز (بهتراست بالای ۴۵ امتیاز باشد) و برای ارتقا به استادی حداقل ۵۰ امتیاز (که بهتر است بالای ۵۵ امتیاز باشد)

این مطالب را نیز ببینید!

سومین همایش ملی و بین المللی سلامت، حکمت و حکمرانی

بیمارستان فرهیختگان؛ میزبان همایش سلامت، حکمت و حکمرانی سومین همایش ملی و بین المللی سلامت، ...