خانه / پاسخگویی به دانشجویان / توجه مهم: پاسخ به یک سوال رایج دانشجویان در مقطع .Ph.D

توجه مهم: پاسخ به یک سوال رایج دانشجویان در مقطع .Ph.D

30 سوال اطلاعات عمومی: با پاسخ به این سوالات نبوغ خود را ارزیابی کنید - دینو

پاسخ به یک سوال رایج دانشجویان در مقطع .Ph.D در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

سوال: دانشجوی واحد تهران شمال هستم. دو مقاله مستخرج از رساله تخصصی دکترا در چه مجلاتی باید چاپ شود، تا بتوانم از رساله تخصصی خود دفاع و سپس فارغ التحصیل شوم؟

جواب: یک مقاله حتما باید در نمایه (توامان پاپمد و علمی – پژوهشی) انتشار یابد و دیگری آی. اس.آی دارای آی. اف(WOS و دارای JCR) باشد، با انتشار یک مقاله دفاع می توان کرد و با انتشار هر دو، طی فرآیند دانش آموختگی و اخذ مدرک امکان پذیر است. در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران پزشکی هم روال همین است.

این مطالب را نیز ببینید!

انتشار مقاله در BMC Public Health (Springer Nature)

– Sadrkhanlou M, Maher A , Alimohammadzadeh KH, Jafari M, Bahadori MK. Applying the Delphi ...