خانه / آموزشی / ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی / آشنایی با سوالات امتحانی رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی(کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)

آشنایی با سوالات امتحانی رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی(کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)

سوالات اقتصاد بهداشت و درمان

با سلام و آرزوی توفیق

لطفا در حد کفایت به سوالات درخواستی پاسخ بنویسید و از ذکر موارد غیرمرتبط و اضافی خودداری فرمایید

۱) در باره GDP و GNP و HDI توضیح دهید و نقش هر یک را در توسعه سلامت بنویسید.

۲) روش های اندازه گیری میزان عدالت در تامین مالی نظام سلامت را به طور کامل شرح دهید.

۳) با توجه به اجباری اعلام شدن ماسک در پیشگیری از کووید ۱۹، قاعدتا استفاده از یک ماسک ساده، برای عموم مردم چه نوع کالایی به حساب می آید؟ منحنی تقاضای آن را توصیف کنید؟ ضریب کشش و حساسیت به قیمت برای این کالا چگونه است؟

۴) کارآیی فنی و کارآیی تخصیصی چگونه از هم متمایز می گردند؟ در تحقق این کارآیی ها چه سوالاتی برای مدیران حوزه سلامت مطرح می شود؟

۵) هزینه های بستری جاری دارای سه بخش اصلی است، هر کدام را توضیح دهید و منحنی هزینه های بستری در بیمارستان را به ازای روزهای اقامت توضیح دهید.

۶) سه روش(مدل) برای تأمین مالی بخش سلامت در دنیا وجود دارد، مبانی هر کدام از آن ها را با ذکر مثالهایی بنویسید.

۷) نظام پرداخت موردی (Case Payment یا per case) را تعریف کنید. مزایا و معایبش را بنویسید. در مدیریت ایت نظام پرداخت چه مواردی باید مورد توجه قرار گیرد.

۸) انتخاب معکوس (Adverse Selection) و دست‌چین کردن (Cream Skimming) در بیمه را توضیح دهید و روش های مختلف دست چین کردن را فقط نام ببرید.

بارم هر سوال ۲ نمره است و نمره کلاسی تا ۴ نمره می باشد.

 

سوالات ارزیابی مراقبتهای بهداشتی و درمانی 

با سلام و آرزوی توفیق

لطفا در حد کفایت به سوالات درخواستی پاسخ بنویسید و از ذکر موارد غیرمرتبط و اضافی خودداری فرمایید

۱) سطوح چهارگانه قرنطینه در مبارزه با بیماری کووید ۱۹ را کامل شرح دهید.

۲) تفاوتهای مدل مدیریت بیماری های واگیر و غیرواگیر را در اپیدمی ها بنویسید

۳) چه دلایلی برای توجه خاص کشور های توسعه یافته به ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی در مقایسه با ارزیابی خدمات بیمارستانی، وجود دارد؟ مختصر ذکر کنید.

۴) اجزای حاکمیت بالینی را نوشته و ممیزی بالینی را شرح دهید.

۵) تفاوت های تضمین کیفیت و کنترل کیفیت را در TQM توضیح دهید.

۶) مدیریت فرایند (BPM) چیست؟ مراحل مختلف آن را توضیح دهید.

۷)  کاربردهای منظور شده برای ارزیابی عملکرد در بیشتر سازمانها شامل چه موادری است، مختصر هر کدام را شرح دهید.

۸) منشور آتاوا پنج حیطه فعالیتی را برای بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت مطرح می کند، هریک از آنها را توضیح دهید.

بارم هر سوال ۲ نمره است و نمره کلاسی تا ۴ نمره می باشد.

 

سوالات امتحان جامع رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

استراتژی‌های توسعه ملی و برنامه‌ریزی خدمات بهداشتی و درمانی

بسمه تعالی آزمون جامع (کتبی)

استراتژی‌های توسعه ملی و برنامه‌ریزی خدمات بهداشتی و درمانی

نام استاد: دکتر خلیل علی‌محمدزاده

مدت زمان پاسخگویی:  ۱۲۰ دقیقه

زمان برگزاری امتحان: تیر ماه ۱۳۹۹

اطلاعات مربوط به دانشجو:
نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشت و درمانی

تعداد: ۱ نفر

تقسیم بندی نمرات امتحانی: نمرات در سایت  اعلام خواهد شد و دانشجویان جهت مشاهده نمرات و اعتراض (حداکثر تا یک هفته بعد از اعلام) به این سایت  مراجعه نمایند. جمع نمرات اخذ شده:
میان ترم کار کلاسی پایان ترم میان ترم کار کلاسی پایان ترم نمره نهایی به عدد نمره نهایی به حروف
۲۰
ردیف متن پرسشهای امتحانی بارم
لطفا به سوالات زیر با خط خوانا، جواب لازم و کافی بنویسید.
۱ تمایز سیاست، استراتژی و تاکتیک و سطوح مدیریتی آنها را بنویسید. با توجه به استراتژی‌های توسعه ملی در حوزه بهداشت و درمان، طرح تحول نظام سلامت ایران را نقد کنید.

 

۵
۲ منظور از تهدیدها و قوت ها در برنامه ریزی استراتژیک چیست؟ چالش‌های برنامه پزشک خانواده در ایران را بنویسید. چه الگویی را برای نظام ارجاع در تمام سطوح خدمات بیمارستانی پیشنهاد می‌کنید؟

 

۵
۳ استراتژی های ایجاد دانشگاه نسل سوم و چهارم در حوزه سلامت چگونه باید تدوین شود؟ جایگاه رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی را در این رابطه تبیین نمایید. مدیریت آینده پرداز چه تمایزاتی از مدیریت استراتژیک دارد؟

 

۵
۴ در باره تفکر استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت استراتژیک توضیح دهید. مدل WHO در برنامه‌ریزی استراتژیک برای نظام سلامت را ترسیم نموده و شرح دهید. برای نظام بهداشت و درمان ایران چه مدلی را پیشنهاد می کنید. توضیح دهید. مدیریت استراتژیک کرونا (در حوزه سیاستگذاری و مدیریت) در ایران دارای چه نکات قوت و ضعفی است؟

 

۵

 

 

موفق باشید

دکترخلیل علی محمدزاده

این مطالب را نیز ببینید!

تبریک بهار طبیعت در بهار رمضان

بهاران خجسته باد یکی از دعا‌های مشهور میان ما ایرانی‌ها که سنت‌های ایرانی مان را ...