خانه / اخبار / قابل توجه دانشجویان؛ آدرس دهی دکترخلیل علی محمدزاده در مقالات

قابل توجه دانشجویان؛ آدرس دهی دکترخلیل علی محمدزاده در مقالات

قابل توجه دانشجویان و همکاران:

شیوه آدرس دهی در مقالات دانشگاهی به فارسی و انگلیسی، همچنین به عنوان نویسنده مسئول 


– گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، ایران،  کد ارکید: ۹۲۵۶-۲۳۷۶-۰۰۰۲-۰۰۰۰، ایمیل: dr_khalil_amz@yahoo.com، ایمیل  دانشگاهی: Alimohamadzadeh@iautmu.ac.ir

Khalil Alimohammadzadeh

Department of Health Services Management, North Tehran  Branch, Islamic Azad University. Economics Policy Research Center, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran. ORCID CODE :0000-0002-2376-9256, E mail: dr_khalil_amz@yahoo.com
Academic Email: alimohamadzadeh@iautmu.ac.ir


*خلیل  علی محمدزاده

نویسنده مسئول*

– خلیل علی محمدزاده(.M.D., Ph.D)، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، ایمیل: Alimohamadzadeh@iautmu.ac.ir

*Corresponding author: Kh  Alimohammadzadeh

M.D., Ph.D., Professor, North Tehran  Branch, Islamic Azad University, Health Economics Policy Research Center, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Iran, E mail: Alimohamadzadeh@iautmu.ac.ir

این مطالب را نیز ببینید!

سومین همایش سلامت، حکمت و حکمرانی(۳۰ و ۳۱ اردیهشت ماه ۱۴۰۳)

همایش سلامت، حکمت و حکمرانی دکترعلیرضا خوشدل، رئیس سومین همایش ملی و بین‌المللی سلامت، حکمت ...