خانه / پژوهشی / بانک مقالات / نقش سیستم توزیع «دوز- واحد» دارو در حرفه ای‌ گری داروسازان و رضایت شغلی پرستاران: مطالعه موردی

نقش سیستم توزیع «دوز- واحد» دارو در حرفه ای‌ گری داروسازان و رضایت شغلی پرستاران: مطالعه موردی

نشریه مدیریت سلامت              جلد ۲۵، شماره ۱ – ( ۱-۱۴۰۱ )                   جلد ۲۵ شماره ۱ صفحات ۱۰۱-۹۲
۱- دانشجوی دکتری، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران
۲- استادیار، دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ، Dralimaher@sbmu.ac.ir
۳- دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، تهران
۴- استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، تهران
۵- استاد، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران
چکیده:   (۵ مشاهده)

مقدمه: سیستم توزیع دوز- واحد دارو دلالت بر تحویل داروها از داروخانه بیمارستان به بخش برای هر بیمار خاص را دارد که باعث تسهیل در روند بهبود بیماران و ایمنی دارو می‌شود. دو عامل انسانی شامل داروسازان و پرستاران بر این فرآیند مؤثر است که در این پژوهش نقش سیستم توزیع دارو در بیمارستان منتخب بر وضعیت شغلی و رضایت این افراد بررسی شده است.

روش ­ها: مطالعه از نوع کاربردی به روش توصیفی – تحلیلی بود. داده‏ هایی از بین کارکنان بیمارستان منتخب در سال ۱۴۰۰ شامل ۷۶ نفر از کادر عمومی، ۱۱ داروساز و ۳۲ پرستار به عنوان نمونه از سه گروه با استفاده از سه پرسشنامه جمع ‏آوری گردید. داده‏ ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS24 و به روش آزمون مقایسه میانگین دو نمونه‌ای وابسته تحلیل شد.

یافته ­ها: توجه به داروسازان در اجرای طرح دوز-واحد از طریق تحریک علاقه آنان به علوم دارویی و قرار گرفتن در مرکز توجه همکاران و افزایش میل آنان به کار در بیمارستان باعث تغییر سطح هویت شغلی و در نتیجه تبیین جایگاه مناسب حرفه ‏ای‏ ایشان گردید. صرفه‌جویی در زمان، عدم اختلاف در شمارش داروها و آسودگی خاطر پرستاران پس از‏ اجرای طرح دوز-واحد باعث افزایش نقش پرستاران در وظیفه اصلی مراقبت از بیمار به‌واسطه کسب رضایت شغلی (۳/۲۹) شد که به بالاتر از حد متوسط افزایش یافت (P<0.001).

نتیجه‌گیری: انتظار می‌رود اجرای طرح سیستم توزیع دوز- واحد دارو موجب ارتقای جایگاه حرفه‌ای داروساز در بیمارستان و افزایش رضایت ‏شغلی پرستاران شود.

متن کامل [PDF 925 kb]   (۲ دریافت) 
نوع مقاله: پژوهشی | موضوع مقاله: مدیریت خدمات بهداشتی‌ و درمانی
دریافت: ۱۴۰۰/۹/۱۹ | پذیرش: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | انتشار: ۱۴۰۱/۵/۱۲

فهرست منابع
۱٫ Shahbahrami E, Amoozad Mahdiraji H, Hosseinzadeh M. Prioritizing determinants of drug sustainable supply chain management in hospital pharmacies. Journal of Health Administration. 2020;23(2):89-101. [In Persian] [DOI:10.29252/jha.23.2.89]
۲٫ Fraser Health Authority. Automated unit dose drug distribution system business case [pamphlet]. British Columbia: Fraser Health; 2008.
۳٫ Hamon M, Capelle F, Passemard R, Gourieux B. Assessment of an online training tool for the Automated Unit-Dose Dispensing System (ADS) process. Pharm Technol Hosp Pharm. 2019;4(1):41-6. [DOI:10.1515/pthp-2019-0003]
۴٫ Carvalho MF, Marques JM, Marta CB, Peregrino AAF, Schutz V, Silva RCLd. Effectiveness of the automated drug dispensing system: Systematic review and meta-analysis. Rev Bras Enferm. 2020;73(5):1-10. [DOI:10.1590/0034-7167-2018-0942]
۵٫ Hanninen K, Ahtiainen HK, Suvikas-Peltonen EM, Totterman AM. Automated unit dose dispensing systems producing individually packaged and labelled drugs for inpatients: A systematic review. Eur J Hosp Pharm. 2021. [DOI:10.1136/ejhpharm-2021-003002]
۶٫ Ahtiainen HK, Kallio MM, Airaksinen M, Holmstrom AR. Safety, time and cost evaluation of automated and semi-automated drug distribution systems in hospitals: A systematic review. Eur J Hosp Pharm. 2020;27(5):253-62. [DOI:10.1136/ejhpharm-2018-001791]
۷٫ Algahtani MS. Assessment of pharmacist’s knowledge and perception toward 3D printing technology as a dispensing method for personalized medicine and the readiness for implementation. Pharmacy (Basel). 2021;9(1):1-14. [DOI:10.3390/pharmacy9010068]
۸٫ Kazemi A, Rezapoor A, Bagheri Faradonbeh S, Nakhaei M, Ghazanfari S. Study the development level of provinces in Iran: A focus on health indicators. Journal of Health Administration. 2015;18(59):29-42. [In Persian]
۹٫ Gregory P, Austin Z. Pharmacists’ lack of profession-hood: Professional identity formation and its implications for practice. Can Pharm J (Ott). 2019;152(4):251-6. [DOI:10.1177/1715163519846534]
۱۰٫ Duan JJ, Li GC, Situ B, Tao JH, Deng X, Wu J, et al. Survey of career identity and job satisfaction among young hospital pharmacists in Guangdong province, China. Afr J Pharm Pharmacol. 2011;5(3):386-92. [DOI:10.5897/AJPP11.041]
۱۱٫ Alsultan MS, Khurshid F, Mayet AY, Al-Jedai AH. Hospital pharmacy practice in Saudi Arabia: Dispensing and administration in the riyadh Region. Saudi Pharm J. 2012;20(4):307-15. [DOI:10.1016/j.jsps.2012.05.003]
۱۲٫ Rochais E, Atkinson S, Bussieres JF. Nursing perception of the impact of medication carts on patient safety and ergonomics in a teaching health care center. J Pharm Pract. 2013;26(2):131-7. [DOI:10.1177/0897190012451908]
۱۳٫ Saadati M, Bahadori M, Teymourzadeh E, Ravangard R, Alimohammadzadeh Kh, Hosseini M. Accreditation in one teaching hospital: A phenomenology study among Iranian nurses. Int J Health Care Qual Assur. 2018;31(7):855-63. [DOI:10.1108/IJHCQA-08-2017-0150]
۱۴٫ Dennison RD. Creating an organizational culture for medication safety. Nurs Clin North Am. 2005;40(1):1-23. [DOI:10.1016/j.cnur.2004.10.001]
۱۵٫ Liu S, He G, Du J, Wang D, Shi C, Huang Q, et al. Pharmaceutical emergency guarantee difficulties and countermeasures for the prevention and control of outbreak of novel coronavirus pneumonia (NCP). Chin J Hosp Pharm. 2020;40(3):243-9
۱۶٫ Fletcher J, Hogg W, Farrell B, Woodend K, Dahrouge S, Lemelin J, et al. Effect of nurse practitioner and pharmacist counseling on inappropriate medication use in family practice. Can Fam Physician. 2012;58(8):862-8.
۱۷٫ Horsburgh M, Lamdin R, Williamson E. Multiprofessional learning: The attitudes of medical, nursing and pharmacy students to shared learning. Med Educ. 2001;35(9):876-83 [DOI:10.1046/j.1365-2923.2001.00959.x]
۱۸٫ Boussadi A, Caruba T, Karras A, Berdot S, Degoulet P, Durieux P, et al. Validity of a clinical decision rule-based alert system for drug dose adjustment in patients with renal failure intended to improve pharmacists’ analysis of medication orders in hospitals. Int J Med Inform. 2013;82(10):964-72. [DOI:10.1016/j.ijmedinf.2013.06.006]
۱۹٫ Oren E, Shaffer ER, Guglielmo BJ. Impact of emerging technologies on medication errors and adverse drug events. Am J Health Syst Pharm. 2003;60(14):1447-58. [DOI:10.1093/ajhp/60.14.1447]
۲۰٫ Gunasekaran A, Patel C, McGaughey RE. A framework for supply chain performance measurement. Int J Prod Econ. 2004;87(3):333-47. [DOI:10.1016/j.ijpe.2003.08.003]
۲۱٫ Heikkila J. From supply to demand chain management: Efficiency and customer satisfaction. J Oper Manag. 2002;20(6):747-67. [DOI:10.1016/S0272-6963(02)00038-4]
۲۲٫ Otto A, Kotzab H. Does supply chain management really pay? Six perspectives to measure the performance of managing a supply chain. Eur J Oper Res. 2003;144(2):306-20. [DOI:10.1016/S0377-2217(02)00396-X]
۲۳٫ Losier M, Doucette D, Fernandes O, Mulrooney S, Toombs K, Naylor H. Assessment of Canadian hospital pharmacists’ job satisfaction and impact of clinical pharmacy key performance indicators. Can J Hosp Pharm. 2021;74(4):370-7. [DOI:10.4212/cjhp.v74i4.3201]
۲۴٫ Aguilar-Escobar VG, Bourque S, Godino-Gallego N. Hospital kanban system implementation: Evaluating satisfaction of nursing personnel. Eur Res Manag Bus Econ. 2015;21(3):101-10. [DOI:10.1016/j.iedee.2014.12.001]
۲۵٫ Zaidan M, Rustom F, Kassem N, Al Yafei S, Peters L, Ibrahim MIM. Nurses’ perceptions of and satisfaction with the use of automated dispensing cabinets at the heart and cancer centers in Qatar: A cross-sectional study. BMC Nurs. 2016;15(1):1-8. [DOI:10.1186/s12912-015-0121-7]
۲۶٫ Elvey R, Hassell K, Hall J. Who do you think you are? Pharmacists’ perceptions of their professional identity. Int J Pharm Pract. 2013;21(5):322-32. [DOI:10.1111/ijpp.12019]
۲۷٫ Foroughi Moghadam MJ, Peiravian F, Naderi A, Mehralian G, Rasekh H. PHP60 Iranian pharmacists’ job satisfaction: Analysis through various job characteristics. Value Health. 2012;15(7):1-2. [DOI:10.1016/j.jval.2012.08.109]
۲۸٫ Murrells T, Clinton M, Robinson S. Job satisfaction in nursing: Validation of a new instrument for the UK. J Nurs Manag. 2005;13(4):296-311. [DOI:10.1111/j.1365-2934.2005.00531.x]
۲۹٫ Penz K, Stewart NJ, D’Arcy C, Morgan D. Predictors of job satisfaction for rural acute care registered nurses in Canada. West J Nurs Res. 2008;30(7):785-800. [DOI:10.1177/0193945908319248]

این مطالب را نیز ببینید!

پیام تسلیت در پی درگذشت پدر رییس سازمان پزشکی قانونی

دکترخلیل علی محمدزاده عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی و رئیس اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده ...