خانه / پژوهشی / بانک مقالات / مقالات مستخرج از پایان نامه پراستناد

مقالات مستخرج از پایان نامه پراستناد

The effect of group reality therapy on the coping of spouses of veterans with post-traumatic stress disorder

K Habibi, KH Alimohammadzadeh, H Hojjati
Journal of Health Promotion Management 6 (6), 1-7

Accreditation in one teaching hospital: a phenomenology study among Iranian nurses

M Saadati, M Bahadori, E Teymourzadeh, R Ravangard, …
International Journal of Health Care Quality Assurance

این مطالب را نیز ببینید!

شعر و حکمت

شعر و حکمت دکترخلیل علی محمدزاده این روزها که به مناسبت سومین همایش سلامت، حکمت ...