خانه / پژوهشی / بانک مقالات / اولویت بندی شاخص های موثر بر سلامت سالمندی در زنان سالمند ایران با روش AHP

اولویت بندی شاخص های موثر بر سلامت سالمندی در زنان سالمند ایران با روش AHP

Iranian Journal of Ageing
دوره ۱۷، شماره ۱ – ( بهار- ۱۴۰۱ )                   جلد ۱۷ شماره ۱ صفحات ۹۵-۷۶ | برگشت به فهرست نسخه ها
۱- گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.
۲- گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران. ، mehr_j۱۳۴@ yahoo.com
۳- دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.
(۸۹۴ مشاهده)
چکیده:
اهداف: با افزایش امید به زندگی، سالمندی در ایران زنانه می شود. این مطالعه با هدف اولویت بندی شاخص های موثر بر سلامت سالمندی زنان ایرانی انجام شده است.
مواد و روش ها: در مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر شاخص ها و عوامل اثرگذار بر سلامت سالمندی در زنان، با نظر ۲۰ نفر از خبرگان سیاستگذاری سلامت و مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی شاغل در سازمانهای دولتی و غیردولتی مورد تایید قرار گرفت. در مرحله دوم وزن و رتبه این شاخص ها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی محاسبه و تحلیل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Excel استفاده شد.
یافته ها: تحلیل نشان داد که عامل فردی بیشترین اهمیت را در سطح عوامل موثر در سلامت زنان سالمند دارد. از نظر نوع مداخلات، ارائه خدمات سلامت پیشگیری، از نظر تصمیم گیری، مداخلات اجرایی در سطح صف، از نظر برنامه ریزی، رویکرد ادغام یافته و برنامه ریزی پیوسته با مشارکت بخش دولتی و خصوصی در رتبه اول قرار گرفتند.
نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد با توجه به اینکه کیفیت دوره سالمندی زنان حاصل دوره های قبلی زندگی آنهاست، تصمیم گیرندگان و مدیران با ید در بستر جنسیت و فرهنگ، به خدمات پیشگیرانه در همه دوره های عمر اولویت داده و بستر لازم برای سلامت سالمندی زنان را فراهم نمایند. مداخلات بایستی با رویکرد ادغام یافته با برنامه ریزی پیوسته در سطوح حاکمیت و سازمان و صف و نیز با مشارکت بخش دولتی و خصوصی ارائه گردد. وجود نظام مدیریت اطلاعات، نظارت و ارزشیابی، زمینه بازخورد و اصلاح دائمی برنامه ها را فراهم می نماید. لذا توصیه می گردد حاکمیت نقش بیشتری را در تامین سلامت سالمندی  برعهده بگیرد.

نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: سالمند شناسی
دریافت: ۱۴۰۰/۱/۱۹ | پذیرش: ۱۴۰۰/۴/۲۷ | انتشار: ۱۴۰۱/۱/۱۰

این مطالب را نیز ببینید!

شعر و حکمت

شعر و حکمت دکترخلیل علی محمدزاده این روزها که به مناسبت سومین همایش سلامت، حکمت ...