خانه / پژوهشی / بانک مقالات / چند مقاله آی. اس. آی رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

چند مقاله آی. اس. آی رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

Authors:  Bahadori, MohammadkathnRavangard, RaminAleviohammadzadeh, Khalil

Published:Feb 2015 in Iranian Journal of Public Health

PMID:

Authors:  Bahadori, MohammadkarimRavangard, RaminAlimohammadzadeh, KhalilHosseini, Seyed Mojtaba

Published:Aug 2015 in BMJ

DOI: ۱۰٫۱۱۳۶/BMJ.H4407

Authors:  Bahadori, MohammadkarimGhasemi, MatinaHasanpoor, Edris; …  Alimohammadzadeh, Khalilsee more

Published:Jan 2021 in International Journal of Ethics and Systems

DOI: ۱۰٫۱۱۰۸/IJOES-04-2020-0043

Authors:  Ravangard, RaminBahadori, MohammadkarimRaadabadi, Mehdi; …  Mehrabian, Fardinsee more

Published:Nov 2017 in Iranian Journal of Public Health

PMID:

Authors:  Saadati, MohammadBahadori, MohammadkarimTeymourzadeh, Ehsan; …  Hosseini, Seyed Mojtabasee more

Published:Aug 2018 in International Journal of Health Care Quality Assurance

DOI: ۱۰٫۱۱۰۸/IJHCQA-08-2017-0150

Authors:  Alimohammadzadeh, KhalilBahadori, MohammadkarimJahangir, TaherehRavangard, Ramin

Published:Aug 2017 in Trauma Monthly

DOI: ۱۰٫۵۸۱۲/TRAUMAMON.15845

Authors:  Bahadori, MohammadkarimTeymourzadeh, EhsanRavan-Gard, RaminAlimohammadzadeh, Khalil

Published:Jun 2016 in Iranian Journal of Public Health

PMID: ۲۷۶۴۸۴۳۷

این مطالب را نیز ببینید!

سومین همایش ملی و بین المللی سلامت، حکمت و حکمرانی

بیمارستان فرهیختگان؛ میزبان همایش سلامت، حکمت و حکمرانی سومین همایش ملی و بین المللی سلامت، ...