خانه / اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده / اندیشکده ها گفتمان سیاستی دارند.

اندیشکده ها گفتمان سیاستی دارند.

title

کد خبر: ۲۱۶۹۸۹

دکترخلیل علی محمدزاده رییس اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده

اندیشکده ها گفتمان سیاستی دارند.

دکترخلیل علی محمدزاده رییس اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده در هجدهمین همایش دبیران هم اندیشی استادان و نخبگان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، اندیشکده ها را مراکز سیاست پژوهی مستقل خواند و گفت: هیات های اندیشه ورز معادل مناسبی برای مفهوم اندیشکده است.
وی اندیشکده ها را محلی برای مطالعات بین رشته ای عنوان نمود و اظهار داشت: طبیعت اندیشکده ها جمع اندیشی، ایده پردازی و مشورت رسانی در موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است.
وی تاسیس اندیشکده ها در دنیا را مقارن با پیدایش برنامه ریزی استراتژیک ذکر کرد و بیان داشت: کار اندیشکده با کار پژوهشکده متفاوت است. پژوهشکده از طریق پژوهش، علم تولید می کند و حاصل آن را در کتاب و مقاله و به صورت نظریه منتشر می سازد، در حالی که اندیشکده ها از حاصل علم برای بهبود سیاست استفاده می کنند و در فرایند سیاستگذاری و تصمیم سازی نقش ایفاء می کنند.
این پزشک و استاد دانشگاه، اندیشکده ها را از لحاظ مدیریتی، مراکزی با درجه استقلال بالا توصیف کرد و گفت: فعالیت اندیشکده ها برخلاف پژوهشکده ها معمولا غیردولتی و غیرانتفاعی است.
وی شناسایی زود هنگام مسایل جدید و مهم،  تحلیل مسایل و سیاست های موجود و ساده سازی تحقیقات پایه ای و کاربردی برای سیاستگذاران و مردم و ارائه راهکارهای لازم به دستگاه های اجرایی را، از مهمترین کارکرد و خروجی اندیشکده ها نام برد.

وی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در کشور را حاصل نزدیک به ۷ سال کار اندیشکده ای گروه های فکری در رشته های مختلف خواند که سرانجام در مجلس یازدهم به نتیجه رسید.

دکتر علی محمدزاده گفت: تاسیس اندیشکده ها در دنیا به دلایلی مانند افزایش پیچدگی های سیاسی، رشد اطلاعات و فن آوری، پدیده جهانی شدن و ارتقاء نقش مردم در تعقیب حکمرانی مطلوب، در حال گسترش است.
وی در پایان افزود: از آنجا که اندیشکده ها درگیر مسایل اجرایی و تشریفات رسمی سیاستگذاری نمی شوند، با ترویج گفتمان اندیشکده ای، افکار سازنده بیشتری را می توان به قوای حکومتی انتقال داد. این در حالی ست که گفتمان پژوهشی به زبان علمی و متعلق به محیط های آکادمیک است.
صبح دوشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۱

این مطالب را نیز ببینید!

Identifying factors affecting a healthy lifestyle in the post-COVID-19 era

April 2024 – Volume 13 – Issue 1 Editor-in-Chief: Prof. Alireza Yousefy ISSN: ۲۲۷۷-۹۵۳۱ Online ISSN: ۲۳۱۹-۶۴۴۰ Frequency: Continuous ...