خانه / پژوهشی / بانک مقالات / تقاضای القایی در نظام سلامت ایران: یک مطالعه مروری

تقاضای القایی در نظام سلامت ایران: یک مطالعه مروری

نشریه فرهنگ و ارتقاء سلامت

– محققی محمدعلی، علی محمدزاده خلیل*، صدر سید شهاب الدین، حسین پور فریبا، خاکیان مهدی، اخلاق دوست میثم. تقاضای القایی در نظام سلامت ایران: یک مطالعه مروری. مجله فرهنگ و ارتقای سلامت، دوره ۵(۴)، زمستان ۱۴۰۰٫

تقاضای القایی در نظام سلامت ایران: یک مطالعه مروری
محمدعلی محققی، خلیل علی محمدزاده*، سید شهاب الدین صدر، فریبا حسین پور، مهدی خاکیان، میثم اخلاق دوست
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، ایران
چکیده:   (۹۵ مشاهده)
زمینه و هدف: تقاضای القایی یکی از چالش‌های نظام سلامت کشورها است که موجب افزایش هزینه‌های درمانی مردم، سازمان‌های بیمه‌گر و در نهایت هزینه‌های نظام سلامت می‌‌شود. این پدیده یک پدیده پیچیده و چندوجهی بوده که شناسایی ابعاد تاریک آن می‌تواند منجر به کنترل این فرآیند شده و به سیاست‌گذاران حوزه سلامت برای تعدیل چالش‌های ناشی از آن، راهکار منطقی و اجرایی ارائه دهد.
روش: این مطالعه از طریق مرور ادبیات و متون علمی موجود درحوزه مدیریت، سیاست‌گذاری و اقتصاد سلامت و با بررسی مقاله‌ها، گزارش‌ها، اسناد بالادستی و منابع موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی و با استفاده از کلید واژه‌های تقاضای القایی، تقاضای القایی ارایه‌دهنده، تقاضای القایی پزشک، نظام سلامت ایران و در محدوده زمانی ۱۰ سال گذشته انجام شده است.
یافته‌ها: ابتدا ۲۰ مقاله براساس معیارهای مطالعه و اهداف آن استخراج و مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مطالعات منتخب مرور و سپس خلاصه شد. با بررسی مطالعات کمی مشخص شد که هدف محققان اغلب پژوهش‌های کمی یافت شده، اثبات فرضیه وجود تقاضای القایی در نظام سلامت و یا میزان تأثیر تقاضای القایی در شاخص‌ها و متغیر‌های سلامت است ولیکن درمطالعات کیفی یافت شده، محققان در پی یافتن جنبه‌های غیر شفاف موضوع تقاضای القایی از قبیل عناصر تشکیل‌دهنده تقاضای القایی، عوامل ایجادکننده تقاضای القایی، چالش‌ها و راهکار‌های جلوگیری یا کاهش اثرات تقاضای القایی بودند.
نتیجه‌گیری: طبق نتایج، عمده این مطالعات به بررسی عوامل تقاضای القایی پرداخته و درصد کمی از مطالعات به چالش‌ها و راهکارهای کاهش آن توجه کرده‌اند. بنابراین انجام مطالعات بیشتر برای بررسی چالش‌ها و راهکارها به‌خصوص مطالعات کمی با متدهای اقتصادسنجی ضروری به نظر می‌رسد. راهبرد‌های استخراج شده می‌تواند در سطح کلان برای ارتقای مدیریت کارآمد نظام سلامت، کاهش چالش‌های بین ارائه‌‌دهندگان و خریداران خدمت و همچنین کنترل افزایش هزینه‌های نظام سلامت و افزایش کیفیت خدمات مؤثر باشد.
واژه‌های کلیدی: برنامه‌های نظام‌های بهداشتی، سیاست بهداشت، هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی
نوع مطالعه: گزارش مورد | موضوع مقاله: تخصصی
دریافت: ۱۴۰۰/۱۰/۷ | پذیرش: ۱۴۰۰/۱۱/۵ | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: ۱۴۰۰/۱۲/۱

این مطالب را نیز ببینید!

سومین همایش ملی و بین المللی سلامت، حکمت و حکمرانی

بیمارستان فرهیختگان؛ میزبان همایش سلامت، حکمت و حکمرانی سومین همایش ملی و بین المللی سلامت، ...