خانه / آموزشی / روابط درون بخشی و برون بخشی / نقشه واکسیناسیون علیه کووید-۱۹ در ایران

نقشه واکسیناسیون علیه کووید-۱۹ در ایران

یادداشت های روزانه(۹)

پوشش واکسیناسیون در ایران

نقشه استانی واکسیناسیون ضد کرونا در ایران نشان می دهد که میانگین کل واکسیناسیون بر مبنای جمعیت هدف در ایران به ۳۵ درصد رسیده است. بیشترین تزریق در استان کرمان و کمترین تزریق در استان اردبیل رخ داده است.

#ایران#واکسیناسیون#کرونا#استان_کرمان#استان_اردبیل#دکتر_خلیل_علی_محمد_زاده

شامگاه روز سه شنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۰

 

@hcsm.ir

@dr.khalil_amz

این مطالب را نیز ببینید!

A health service package for residents of informal settlements: A developing country

A health service package for residents of informal settlements: A developing country Naeimeh Poortaheri et al. ...