خانه / آموزشی / ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی / اولویت بندی شاخص های سلامت زنان سالمند ایران با تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

اولویت بندی شاخص های سلامت زنان سالمند ایران با تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

Iranian Journal of Ageing
– طایری سودابه، جعفری مهرنوش، علی محمدزاده خلیل. حسینی سیدمجتبی، شهانقی کامران. اولویت بندی شاخص های موثر بر سلامت سالمندی در زنان سالمند ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، دوره ۱۶(۴)، زمستان ۱۴۰۰، صفحه در حال انتشار
۱- گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.
۲- گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران. ، mehr_j۱۳۴@ yahoo.com
۳- دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.
چکیده:   (۱۰۰ مشاهده)
اهداف: با افزایش امید به زندگی، سالمندی در ایران زنانه می شود. این مطالعه با هدف اولویت بندی شاخص های موثر بر سلامت سالمندی زنان ایرانی انجام شده است.
مواد و روش ها: در مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر شاخص ها و عوامل اثرگذار بر سلامت سالمندی در زنان، با نظر ۲۰ نفر از خبرگان سیاستگذاری سلامت و مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی شاغل در سازمانهای دولتی و غیردولتی مورد تایید قرار گرفت. در مرحله دوم وزن و رتبه این شاخص ها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی محاسبه و تحلیل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Excel استفاده شد.
یافته ها: تحلیل نشان داد که عامل فردی بیشترین اهمیت را در سطح عوامل موثر در سلامت زنان سالمند دارد. از نظر نوع مداخلات، ارائه خدمات سلامت پیشگیری، از نظر تصمیم گیری، مداخلات اجرایی در سطح صف، از نظر برنامه ریزی، رویکرد ادغام یافته و برنامه ریزی پیوسته با مشارکت بخش دولتی و خصوصی در رتبه اول قرار گرفتند.
نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد با توجه به اینکه کیفیت دوره سالمندی زنان حاصل دوره های قبلی زندگی آنهاست، تصمیم گیرندگان و مدیران با ید در بستر جنسیت و فرهنگ، به خدمات پیشگیرانه در همه دوره های عمر اولویت داده و بستر لازم برای سلامت سالمندی زنان را فراهم نمایند. مداخلات بایستی با رویکرد ادغام یافته با برنامه ریزی پیوسته در سطوح حاکمیت و سازمان و صف و نیز با مشارکت بخش دولتی و خصوصی ارائه گردد. وجود نظام مدیریت اطلاعات، نظارت و ارزشیابی، زمینه بازخورد و اصلاح دائمی برنامه ها را فراهم می نماید. لذا توصیه می گردد حاکمیت نقش بیشتری را در تامین سلامت سالمندی  برعهده بگیرد.

متن کامل [PDF 1600 kb]   (۶۱ دریافت) 
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: سالمند شناسی
دریافت: ۱۴۰۰/۱/۱۹ | پذیرش: ۱۴۰۰/۴/۲۷

این مطالب را نیز ببینید!

برنامه سلامت خانواده، چالش‌ها و راهکارها

بیست و هفتمین نشست شورای آینده‌نگاری، نظریه‌پردازی و رصد کلان سلامت: برنامه سلامت خانواده، چالش‌ها ...