خانه / پژوهشی / بانک مقالات / چگونه از ازدیاد منابع در متن جلوگیری کنیم؟

چگونه از ازدیاد منابع در متن جلوگیری کنیم؟

گاهی نیاز است در مقاله، تعداد بیشتری رفرنس در پایان یک جمله ارائه شود (بیش از ۲۰ کاراکتر) که باعث می شود نظم مقاله از حالت استاندارد خارج شود. در این زمان می توانید به جای نوشتن شماره رفرنس های مورد نظر، از علامت اختصاری ( * ) استفاده کنید و در قسمت فوت نوت صفحه مورد نظر، اقدام به رفرنس دهی نمایید.

به مثال زیر توجه کنید:

https://sites.kowsarpub.com/articlex

این مطالب را نیز ببینید!

شعر و حکمت

شعر و حکمت دکترخلیل علی محمدزاده این روزها که به مناسبت سومین همایش سلامت، حکمت ...