خانه / آموزشی / ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی / اعلام لینک وبینار تحلیل هزینه ها در نظام بهداشت و درمان(هفتم اردیبهشت ۱۴۰۰)

اعلام لینک وبینار تحلیل هزینه ها در نظام بهداشت و درمان(هفتم اردیبهشت ۱۴۰۰)

https://daanaan.daan.ir

شناسه کلاس: ۴۷۶b044

گذر واژه: ۱۲۳۴۵

وبینار تحلیل هزینه ها در نظام بهداشت و درمان

تاریخ برگزاری: سه شنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

ساعت برگزاری: ۹ تا ۱۲ صبح

عناوین مورد بحث استادان

دکتر علیرضا خوشدل(بهره وری هزینه های بیمارستانی)/رییس وبینار

دکتر خلیل علی محمدزاده(ابزارهای ارزیابی اقتصادی در بخش بهداشت و درمان)/ دبیر علمی وبینار

دکتر علی ماهر(هزینه های بستری در بیمارستان)

دکتر نادر خالصی(انواع هزینه ها در ارزشیابی اقتصادی)

دکتر اباسط میرزایی(مفهوم هزینه و طبقه بندی هزینه ها)

مجری:

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

با همکاری: 

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

بیمارستان فرهیختگان

مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت

دانشجویان و اساتید رشته های زیر می توانند از این وبینار، امتیاز بازآموزی از سامانه آموزش مداوم پزشکی دریافت کنند.

شناسه وبینار: ۱۶۳۷۱۲

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی / دکترا

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی / کارشناسی ارشد

مدیریت خدمات بهداشتی  و درمانی / کارشناسی

سیاست‌گذاری سلامت / دکترا

سلامت در بلایا و فوریت ها/دکترا

کارآفرینی در نظام سلامت/کارشناسی ارشد

مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامت/دکترا

اپیدمیولوژی/ دکترا

آموزش جامعه نگر در نظام سلامت/ کارشناسی ارشد

مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست/کارشناسی ارشد

اقتصاد سلامت/ دکترا

اقتصاد بهداشت/ کارشناسی ارشد

لینک وبینار تحلیل هزینه ها در نظام بهداشت و درمان 

https://daanaan.daan.ir

شناسه کلاس: ۴۷۶b044

گذر واژه: ۱۲۳۴۵

 

این مطالب را نیز ببینید!

چرا بزرگترین طرح نظام سلامت ایران چنین وضعیتی دارد؟

اجرای طرح پزشک خانواده در دو استان زیر ذره بین شورایعالی سازمان چرا بزرگترین طرح ...