خانه / اخبار / ویژه / ارائه الگوی خدمات مراقبتی برای سالمندان در ایران

ارائه الگوی خدمات مراقبتی برای سالمندان در ایران

ارائه الگوی خدمات مراقبتی برای سالمندان در ایران؛ مقاله مروری (سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰)
محمد اسدزاده، علی ماهر*، مهرنوش جعفری، خلیل علی محمدزاده، مجتبی حسینی
نشریه سالمندشناسی، پاییز ۱۳۹۹

– اسدزاده محمد، ماهر علی، جعفری مهرنوش، علی محمدزاده خلیل، حسینی سیدمجتبی. ارائه الگوی خدمات مراقبتی برای سالمندان در ایران مقاله مروری (سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰)، نشریه سالمندشناسی، پاییز ۱۳۹۹؛ ۵ (۲): ص ۱۳ – ۱

ارائه الگوی خدمات مراقبتی برای سالمندان در ایران مقاله مروری (سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰)

چکیده:
مقدمه

سالمندی یکی از دوره های مهم زندگی است که نیاز به حمایت اساسی دارد. هدف این مطاله بررسی روش ها و برنامه های ارایه خدمات به سالمندان در چند کشور مهم اروپایی و دو کشور ژاپن، ترکیه و یافتن بهترین روش مراقبتی برای برنامه ریزی ارایه خدمت در سالمندان ایران است.

روش

این یک مطالعه مروری است که به روش تطبیقی انجام پذیرفت. بررسی کشور های ایتالیا، سوید، اتریش، هلند، نروژ، آلمان، ژاپن، ترکیه و ایران صورت گرفت. بیش از ۲۰۰۰ مقاله یافت شدند و ۱۷۰ مقاله مرتبط انتخاب گردیده در نهایت مورد تطبیق قرار گرفتند و ضمن مقایسه، تفاوت و تشابهات تعیین شدند.

یافته ها

در کشور های ایتالیا، سوید، اتریش، هلند، نروژ، آلمان و ژاپن سیاست ها به سمت مراقبت در منزل است و کشورهایی موفق بودند، که از سیاست ارایه خدمات به صورت یکپارچه (اجتماعی – بهداشتی – درمانی) پیروی می کردند. ارایه خدمات مراقبتی برای سالمندان در این کشورها در حد رایگان و تامین منابع پایدار و از طریق بیمه ها و مالیات و منابع عمومی است. در این کشورها شهرداری ها نقش اساسی در کمک به ارایه خدمات به سالمندان را دارند.

نتیجه گیری:

در کشور ایران با توجه وضعیت ضعیف مراقبت سالمندان، برنامه ریزی و طراحی جامع بسته خدماتی برای سالمندان با منابع پایدار مالی مثل بیمه مراقبت دراز مدت اجتناب ناپذیر است.

نوع مقاله: مقاله مروری
زبان: فارسی
صفحات: ۱ -۱۳
لینک کوتاه: magiran.com/p2206153  

این مطالب را نیز ببینید!

برنامه سلامت خانواده، چالش‌ها و راهکارها

بیست و هفتمین نشست شورای آینده‌نگاری، نظریه‌پردازی و رصد کلان سلامت: برنامه سلامت خانواده، چالش‌ها ...