خانه / آموزشی / اقتصاد بهداشت و درمان / قابل توجه علاقمندان؛ وبینار تحلیل هزینه ها در نظام بهداشت و درمان (جدید)

قابل توجه علاقمندان؛ وبینار تحلیل هزینه ها در نظام بهداشت و درمان (جدید)

وبینار تحلیل هزینه ها در نظام بهداشت و درمان

تاریخ برگزاری: سه شنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

ساعت برگزاری: ۹ تا ۱۲ صبح

عناوین مورد بحث استادان

دکتر علیرضا خوشدل(بهره وری هزینه های بیمارستانی)/رییس وبینار

دکتر خلیل علی محمدزاده(ابزارهای ارزیابی اقتصادی در بخش بهداشت و درمان)/ دبیر علمی وبینار

دکتر علی ماهر(هزینه های بستری در بیمارستان)

دکتر نادر خالصی(انواع هزینه ها در ارزشیابی اقتصادی)

دکتر اباسط میرزایی(مفهوم هزینه و طبقه بندی هزینه ها)

مجری:

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

با همکاری: 

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

بیمارستان فرهیختگان

مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت

دانشجویان و اساتید رشته های زیر می توانند از این وبینار، امتیاز بازآموزی از سامانه آموزش مداوم پزشکی دریافت کنند.

شناسه وبینار: ۱۶۳۷۱۲

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی / دکترا

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی / کارشناسی ارشد

مدیریت خدمات بهداشتی  و درمانی / کارشناسی

سیاست‌گذاری سلامت / دکترا

سلامت در بلایا و فوریت ها/دکترا

کارآفرینی در نظام سلامت/کارشناسی ارشد

مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامت/دکترا

اپیدمیولوژی/ دکترا

آموزش جامعه نگر در نظام سلامت/ کارشناسی ارشد

مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست/کارشناسی ارشد

اقتصاد سلامت/ دکترا

اقتصاد بهداشت/ کارشناسی ارشد

لینک وبینار تحلیل هزینه ها در نظام بهداشت و درمان 

https://daanaan.daan.ir

شناسه کلاس: ۴۷۶b044

گذر واژه: ۱۲۳۴۵

این مطالب را نیز ببینید!

Identifying factors affecting a healthy lifestyle in the post-COVID-19 era

April 2024 – Volume 13 – Issue 1 Editor-in-Chief: Prof. Alireza Yousefy ISSN: ۲۲۷۷-۹۵۳۱ Online ISSN: ۲۳۱۹-۶۴۴۰ Frequency: Continuous ...