خانه / آموزشی / ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی / وبینار بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت

وبینار بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت

وبینار بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت(HPH)
تاریخ برگزاری: دوشنبه ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۹
ساعت برگزاری: ۸ تا ۱۱ صبح
عنادین مورد بحث و سخنران ها
استاد دکتر سید شهاب الدین صدر(زمینه، اهداف و فلسفه بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت)/ رییس وبینار
استاد دکتر حسین ملک افضلی(مداخلات، ملاحظات و سیاست های HPH)
استاد دکتر سید محمود طباطبایی فر(چالش های HPH)
استاد دکتر حمید مقدسی(استاندارهای HPH)
استاد دکتر خلیل علی محمدزاده(حیطه فعالیت و سیاست های HPH)/ دبیر علمی وبینار
استاد دکتر عباس عباس زاده(ارزیابی بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت)
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
با همکاری: گروه تخصصی علوم پیراپزشکی و زیرگروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت

ارتقای سلامت، رسالت مهم بیمارستان ها - ماهنامه مهندسی پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی

دانشجویان و اساتید رشته های زیر می توانند از وبینار HPH امتیاز بازآموزی از سامانه آموزش مداوم پزشکی دریافت کنند.

شناسه وبینار: ۱۶۳۳۹۹

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی / دکترا

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی / کارشناسی ارشد

مدیریت خدمات بهداشتی  و درمانی / کارشناسی

سیاست‌گذاری سلامت / دکترا

سلامت در بلایا و فوریت ها/دکترا

کارآفرینی در نظام سلامت/کارشناسی ارشد

مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامت/دکترا

مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست/کارشناسی ارشد

لینک وبینار بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت
https:/www.skyroom.online/ch/farhangestan/pirapezeshki

این مطالب را نیز ببینید!

سومین همایش ملی و بین المللی سلامت، حکمت و حکمرانی

بیمارستان فرهیختگان؛ میزبان همایش سلامت، حکمت و حکمرانی سومین همایش ملی و بین المللی سلامت، ...