خانه / آموزشی / ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی / در وبینارسمینار بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت چه گذشت؟

در وبینارسمینار بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت چه گذشت؟

تاریخ انتشار: ۲۱:۵۵ – ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
تندرست نیوز
کد خبر: ۵۳۲۲۰
دکترخلیل علی محمدزاده دبیر علمی وبینار بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت
بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت در مدیریت پاندمی کووید- ۱۹ اثربخش تر هستند
اولین وبینار سمینار بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت با شناسه بازآموزی از طرف زیرگروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی گروه علوم پیراپزشکی در سالن مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران و همچنین از طریق فضای مجازی برگزار گردید.
در این وبینار سمینار دکتر سید شهاب الدین صدر عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و رییس این برنامه بازآموزی، با اشاره به عوامل موثر در سلامت و تعیین کننده های اجتماعی سلامت، پیوستن بیمارستانها به اهداف ارتقای سلامت را ضروری دانست و اظهار داشت: یکی از تجارب و دستاوردهای پاندمی کرونا برای بیمارستانهای دنیا، تصحیح رویکرد درمان محوری و جایگزینی سلامت محوری در رسالت جدید بیمارستانهاست.
وی با ذکر این مطلب که ایجاد شرایط و زمینه های مطلوب سلامتی در جامعه الگوهای پیشرفته ای را می طلبد، گفت: ارتباط با بیماران بعد از ترخیص از بیمارستان جهت مدیریت شرایط بیمار و توانمندسازی کارکنان بیمارستان و سالم سازی محیط آن از جمله محورهای مورد تاکید در این نوع بیمارستانهاست.
دکتر حسین ملک افضلی دیگر استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در سخنان مبسوطی بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت را مایه امیدواری در افزایش کیقیت روزهای زندگی خواند و گفت: این بیمارستانها با ساختار، فرهنگ، ارتباطات و مشارکتی که از بیماران، خانواده های آنها و کارکنان خود و سایر گروهها و جوامع جلب می کنند، مدلی ارتقاء یافته از محیطهای سلامتی را معرفی می نمایند.
وی با تاکید بر این نکته که تمام سیاستهای کشور باید پیوست سلامتی داشته باشند، خاطر نشان شد: توجه به مهارتهای فردی و اجتماعی و سلامت محوری در سیاستگذاریها از اهم مسائل ترویجی در این بیمارستانهاست.
دکتر سید محمود طباطبایی فر رییس سابق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این وبینار، مقاومت در برابر تغییر را بزرگترین چالش در مسیر ارتقاء سلامت در بیمارستانهای سنتی خواند و گفت: بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت، سازمانهای آموزشی آگاه و یادگیرنده هستند.
وی افزود: کار تیمی از جمله تحولاتی است که در راستای بروزرسانی کوریکولومهای آموزشی و ارتقای سواد سلامتی در محیطهای مختلف، باید از طریق این مدل از بیمارستانها اشاعه یابد.
دکتر حمید مقدسی دیگر عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود که در این جلسه با عنوان استانداردهای بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت سخن گفت.
وی با طرح این شبهه که برخی تصور می کنند، استانداردها اصول ثابتی هستند، اظهار داشت: استانداردها در واقع سطح توقع هستند و ماهیت تغییرپذیری دارند.
وی سه مفهوم کیفیت، ارزشیابی و استاندارد را مرتبط با هم دانست و گفت: این مفاهیم جامعه را به سمت شفافیت و رقابت پذیری سالم سوق می دهد.
وی آنگاه استانداردهای بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت را در حوزه های سیاستهای مدیریتی، ارزشیابی بیماران، اطلاعات بیمار و مداخله بیمار، ارتقای محیط کاری سالم و تداوم بخشی و جلب مشارکت همگانی تشریح نمود.
این استاد دانشگاه با اشاره به این نکته که این استانداردها در مجموع دارای ۲۴ زیراستاندارد می باشند، افزود: اهتمام به این موارد، بر سهم بیمارستانهای کشور در پیشگیری از بیماریها و خدمات توانبخشی خواهد افزود.
دکتر عباس عباس زاده استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این وبینار اعتباربخشی در بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت را در راستای نیل به اهداف تعیین شده و بهبود مدیریت ضروری خواند و تصریح کرد: بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت در کاهش مرگ و میر و هزینه ها و تحقق شاخصهای ارتقاء سلامت در بخشهای مختلف می توانند نتایج ثمربخشی داشته باشند.
دکترخلیل علی محمدزاده عضو هیات علمی دانشگاه و دبیر علمی این وبینار، اطلاع رسانی در مورد عوامل خطرساز برای سلامت کارکنان، تاثیر پایدار بر رفتار بیماران و وابستگانشان و ایجاد محیط ارتقای سلامت در جامعه را از اهم فعالیتهای ارتقاء سلامت در این بیمارستانها نام برد.
وی به پیام اصلی این برنامه بازآموزی در روزگار پاندمی کووید-۱۹ به همه سیاستمداران و برنامه ریزان و مدیران و ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات سلامت، اشاره کرد و گفت: بدون نهادینه ساختن اهداف ارتقاء سلامت در همه محیطهای زندگی و بدون تغییر در رویکرد سنتی بیمارستانها، حتی بسیاری بیمارستانها، تامین کننده سلامت و ارتقاء دهنده کیفیت روزهای زندگی مردم نمی باشند.
شایان ذکر است که زیرگروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی فرهنگستان علوم پزشکی تاکنون سه برنامه آموزشی و بازآموزی با عناوین بیمارستانهای مستقل، بیمارستانهای هوشمند و بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت به مرحله اجرا در آورده، که هر سه برنامه با استقبال و مشارکت مطلوب جامعه پزشکی و دانشگاهی روبرو شده است.
در این وبینار از مجاهدتهای پزشکان و پرستاران و سایر کادرهای بهداشتی و درمانی در بیش از یکسال مجاهدت در عرصه پیکار با کرونا و همچنین جهادگران بسیجی در طرح شهید سلیمانی تجلیل شد و یاد شهدای مدافع سلامت گرامی داشته شد.

این مطالب را نیز ببینید!

تسلیت به رئیس محترم موسسه تحقیقات جمعیت کشور

دکترخلیل علی محمدزاده عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی و رئیس اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده ...