خانه / آموزشی / ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی / سیاست‌های تشویقی نظام سلامت ایران برای ماندگاری پزشکان و پرستاران در مناطق محروم

سیاست‌های تشویقی نظام سلامت ایران برای ماندگاری پزشکان و پرستاران در مناطق محروم

هدر صفحه

داوری فرشته, علی‌محمدزاده خلیل, سجادی حانیه سادات , احسانی چیمه الهام، سیاست‌های تشویقی نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران برای ماندگاری پزشکان و پرستاران در مناطق محروم، مجله مدیریت اطلاعات سلامت. ۱۳۹۹; ۱۷ (۴)، (پیاپی ۷۴) 

دوره ۱۷، شماره ۴، ۱۳۹۹ (شماره پیاپی ۷۴)- در حال تکمیل

XML

فهرست مطالب

نامه به سردبیر

ضرورت توجه بیشتر به موضوع «اجتناب اطلاعات سلامت» در پژوهش‌های حاضر شماره صفحه: ۱۴۷-۱۴۹
فرحناز نادربیگی , علیرضا اسفندیاری مقدم , عاطفه زارعی , بهروز بیات
چکیده (۵۲ مشاهده)     |     متن کامل PDF (۲۰ دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

رابطه رضایت گردشگران پزشکی با قصد مراجعه مجدد از طریق اعتماد در مقاصد گردشگری پزشکی
سید مرتضی غیور باغبانی , منیره یگانه مفرد , فائزه حامد همراهیان , زهرا علیدادی 
چکیده (۳۳ مشاهده)     |     متن کامل PDF (۱۹ دریافت)     |     XML
سیاست‌های تشویقی ماندگاری پزشکان و پرستاران در مناطق محروم ایران
فرشته داوری , حانیه سادات سجادی , الهام احسانی چیمه , خلیل علی‌محمدزاده
چکیده (۲۲۶ مشاهده)     |     متن کامل PDF (۰ دریافت)     |     XML
شناسایی مفاهیم نوظهور و کشف ساختار دانش حوزۀ سردردهای ضربان‌دار
صالح رحیمی , فرامرز سهیلی , یوسف امینی‌نیا , فرشید دانش 
چکیده (۶۶ مشاهده)         |     XML
طراحی و اعتبارسنجی دستورالعمل کامپیوتری تفسیرپذیر بیماری آسم در مراقبت اولیه
فرحناز صدوقی , سامان محمدپور , صبا عرشی , شیرین عیانی , کامیار فتحی‌سالاری 
چکیده (۳۱ مشاهده)         |     XML
توان نظر داوران Cochrane و بافتار استناد در شناسایی چکیده مقالات مرتبط و بخش‌های اصلی آن‌ها
عادله اسعدی , هاجر ستوده , جواد عباسپور , مصطفی فخراحمد 
چکیده (۱۵ مشاهده)         |     XML

بیان دیدگاه

کاربرد مهارت‌های کوانتومی در کنترل شیوع کووید ۱۹ در سازمان‌ها
حمیدرضا سوداگر , حمیده رضایی , موسی‌الرضا اسحاق‌پور رضایی 
چکیده (۳۸ مشاهده)     |     متن کامل PDF (۳۲ دریافت)     |     XML

سیاست‌های تشویقی نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران برای ماندگاری پزشکان و پرستاران در مناطق محروم

فرشته داوری, خلیل علی‌محمدزاده, حانیه سادات سجادی, الهام احسانی چیمه

چکیده

مقدمه: تأمین و نگهداشت منابع انسانی سلامت در مناطق محروم، چالشی جهانی به ویژه در کشورهایی است که پراکندگی جغرافیایی بالایی دارند. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی سیاست‌های تشویقی نظام سلامت ایران برای ماندگاری پزشکان و پرستاران در مناطق محروم بود.

روش بررسی: این مطالعه از نوع کیفی بود و با رویکرد تحلیل سیاستی گذشته‌نگر در مرحله اول به صورت مروری به منظور شناسایی سیاست‌های تشویقی و در مرحله دوم با تعیین معیارهای اولویت‌بندی و تهیه پرسش‌نامه الکترونیکی جهت شناسایی تأثیرگذارترین سیاست‌ها با نظرخواهی از ۲۶ نفر خبره انجام گردید.

یافته‌ها: ۸ سیاست مشتمل بر۵۰ مداخله طراحی و اجرا شد و قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، برنامه پزشک خانواده، دستورالعمل توزیع دانش‌آموختگان رشته‌های تخصصی پزشکی و طرح تحول سلامت در ماندگاری پزشکان و قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، قانون ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮه‌وری ﮐﺎرﮐﻨﺎن بالینی و طرح تحول سلامت در ماندگاری پرستاران از تأثیرات بیشتر و طولانی‌تری برخوردار بود.

نتیجه‌گیری: با وجود دستاوردهایی در جذب و ماندگاری پزشکان و پرستاران در مناطق محروم، هر یک از سیاست‌ها با چالش‌ها و نارسایی‌هایی مواجه می‌باشد. بنابراین، بازنگری کلی سیاست‌های تشویقی تأثیرگذار و رفع چالش برنامه‌ها با ایجاد هماهنگی بین‌بخشی، تأمین منابع مالی پایدار و مدیریت هزینه‌ها و آگاهی از ترجیحات پزشکان، پرستاران و بیماران و همچنین، همسو نمودن سیاست‌ها با خدمات و مطالبات آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

واژگان کلیدی

سیاست‌های تشویقی؛ ماندگاری؛ پزشکان؛ پرستاران؛ مناطق محروم
سیاست‌های تشویقی نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران برای ماندگاری پزشکان و پرستاران در مناطق محروم
فرشته داوری , خلیل علی‌محمدزاده , حانیه سادات سجادی , الهام احسانی چیمه
چکیده (۲۹ مشاهده)         |     XML

این مطالب را نیز ببینید!

شعر و حکمت

شعر و حکمت دکترخلیل علی محمدزاده این روزها که به مناسبت سومین همایش سلامت، حکمت ...