خانه / اخبار / کلاسی / دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد + عکس

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد + عکس

عنوان پژوهش:

مقایسه یادگیری و توانمندی احیای قلبی ریوی در دو روش آموزش از طریق شبکه اجتماعی به صورت مداوم و آموزش سنتی برگزاری کلاس

در پرستاران شاغل در بیمارستان پورسینای رشت

نگارش: سیامک مودب جلالی

استاد راهنما: دکتر مهرنوش جعفری

 استاد مشاور: دکتر خلیل علی محمدزاده 

استاد داور: دکتر سید مجتبی حسینی

تاریخ دفاع:

ساعت ۱۳ مورخه  ۱۹ بهمن  ۱۳۹۸

محل دفاع:

دانشکده مدیریت واحد تهران شمال

 

این مطالب را نیز ببینید!

خیلی مهم؛ ۱۹ ژورنال در مدیریت سلامت

Title  CSQ Indexed in International Journal of Health Policy and Management ISSN/ISBN: ۲۳۲۲-۵۹۳۹% Q1 ISI, Scopus, PubMed, Embase, DOAJ ...