خانه / پژوهشی / بانک مقالات / طراحی الگوی دانشگاه کار آفرین برای دانشگاه های علوم پزشکی

طراحی الگوی دانشگاه کار آفرین برای دانشگاه های علوم پزشکی

– توشمالی غلامرضا، علی محمدزاده خلیل*، ماهر علی،حسینی سید مجتبی، بهادری محمد کریم. طراحی الگوی دانشگاه کار آفرین برای دانشگاه های علوم پزشکی آزاد اسلامی، مجله مدیریت ارتقای سلامت.  ۸ (۶)، آذر و دی ۱۳۹۸، ص ۵۰- ۴۱

طراحی الگوی دانشگاه کارآفرین برای دانشگاه‌های علوم پزشکی آزاد اسلامی
غلامرضا توشمالی۱، خلیل علی محمد زاده۲ و ۳ *، علی ماهر۴، سید مجتبی حسینی۵ ، محمد کریم بهادری۶ 
۱ دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
۲ دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
۳ مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، ایران. شماره ارکید: ۹۲۵۶-۲۳۷۶-۰۰۰۲-۰۰۰۰
۴ استادیار گروه سیاستگذاری سلامت دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
۵ استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
۶ دانشیار مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران
*نویسنده مسئول: خلیل علی محمدزاده (M.D., Ph.D)، دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال؛ مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، ایران، dr_khalil_amz@yahoo.com
چکیده:   (۶ مشاهده)
مقدمه: تحول در دانشگاه‌ها یک ضرورت در مسیر توسعه جوامع است. با توجه به تعداد بالای دانشجویان و لزوم چاره‌اندیشی برای تسهیل شرایط اشتغال انان، این مطالعه با هدف طراحی الگوی دانشگاه کارآفرین در دانشگاه‌های علوم پزشکی آزاد اسلامی انجام شد.
روش کار: این پژوهش به روش ترکیبی (کیفی-کمی) انجام شد. در بخش کیفی ۱۰ نفر از خبرگان متخصص و فعال در حوزه کارآفرینی در دانشگاه‌های علوم پزشکی آزاد اسلامی در مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته شرکت نمودند. جهت تحلیل مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته روش تحلیل محتوا بکار گرفته شد. سپس، با نرم‌افزار Maxqda مفاهیم از مصاحبه‌ها استخراج ومتغیرهای اصلی و فرعی به دست آمد. در بخش کمی پس از استخراج متغیرهای نهایی از تحلیل کیفی مصاحبه‌ها، جهت نظرسنجی متغیرهای شناسایی شده و انتخاب متغیرهای نهایی از روش دلفی فازی استفاده گردید. بدین منظور به هرده نفر از خبرگان به طور محرمانه “پرسشنامه دلفی فازی”(Fuzzy Delphi Questionnaire) شامل معیارهای موردنظر ارسال شد. معیارهایی که میانگین نمره آن‌ها کمتر از ۷ بود، حذف شدند. محاسبات روش دلفی فازی با کدنویسی در محیطMatlab  صورت گرفت.
یافته‌ها: با توجه به دیدگاه خبرگان، الگوی دانشگاه کارآفرینی دانشگاه‌های علوم پزشکی آزاد اسلامی با ۲ متغیر اصلی شامل عوامل نرم افزاری (شامل ۶ متغیر فرعی) و عامل سخت‌افزاری (شامل ۶ متغیر فرعی) طراحی شد.
نتیجه‌گیری: الگوی دانشگاه کارآفرینی دانشگاه‌های علوم پزشکی آزاد اسلامی با ۲ متغیر اصلی شامل عوامل نرم افزاری و عامل سخت‌افزاری طراحی شد. لذا پیشنهاد می‌شود از این الگو در راستای فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم جهت کارافرینی دانشگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: کارآفرینی، دانشگاه‌ها، اشتغال، علوم پزشکی
متن کامل [PDF 847 kb]   (۷ دریافت) 
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
دریافت: ۱۳۹۸/۷/۱
دوره ۸، شماره ۶ – ( آذر و دی ۱۳۹۸ ) ::
برگشت به فهرست نسخه ها
XML تحلیل محتوای کتب درسی پایه سوم ابتدایی بر اساس میزان توجه به مؤلفه‌های نظام سلامت ص. ۱-۱۰
[English Abstract] عیسی برقی  ، جواد مبهوتی‌دیزجیکان 
چکیده (۳۶۱ مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (۲۷۰ دریافت)
XML همبستگی تنش ادراک‌شده با انعطاف پذیری روانشناختی پرستاران بخش‌های روانپزشکی رازی تهران ص. ۱۱-۱۷
[English Abstract] سید آرمان حسینی زرویجانی ، لادن فتاح مقدم  ، سمانه پارچه بافیه
چکیده (۲۰۷ مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (۱۷۵ دریافت)
XML تأثیر”درمان پذیرش و تعهد” بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و بازداری رفتاری نوجوانان دارای اختلال اضطراب اجتماعی ص. ۱۸-۲۹
[English Abstract] فاطمه هزاوه ای  ، سمیه رباط میلی 
چکیده (۲۱۰ مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (۱۷۱ دریافت)
XML طراحی الگوی گرایش کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط فناوری محور فعال در نانوپزشکی: یک مطالعه کیفی ص. ۳۰-۳۸
[English Abstract] سعید توکلیان، آصف کریمی، حمیدرضا یزدانی، محمود احمدپور داریانی
چکیده (۱۷۷ مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (۱۰۷ دریافت)
XML اثر مصاحبه انگیزشی گروهی بر رضایت درمانی و تبعیت درمانی بیماران مبتلا به دیابت نوع یک ص. ۳۹-۴۷
[English Abstract] مهتاب مرّوجی، محمد حاتمی، مروارید احدی، محمدرضا صیرفی، حسین چیتی
چکیده (۱۸۶ مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (۱۱۱ دریافت)
XML طراحی الگوی دانشگاه کارآفرین برای دانشگاه‌های علوم پزشکی آزاد اسلامی ص. ۴۱-۵۰
[English Abstract] غلامرضا توشمالی ، خلیل علی محمدزاده ، علی ماهر ، سیدمجتبی حسینی  ، محمدکریم بهادری 
چکیده (۷ مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (۱۰ دریافت)
XML همبستگی نگرش به خوردن با سبک‌های تنظیم شناختی هیجان، حساسیت اضطرابی و سبک دلبستگی در زنان مبتلا به چاقی ص. ۴۸-۵۶
[English Abstract] نوشین تاجیک  ، فرح لطفی کاشانی 
چکیده (۶۰ مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (۳۵ دریافت)
برگشت به فهرست نسخه ها

December-January 2020, Volume 8, Issue 6 DOI: 10.21859/jhpm-08607

Journal of Health Promotion Management (JHPM) Original Article

Developing Entrepreneur University Template for Islamic Azad University of Medical Sciences

Gholamreza Tooshmali 1, Khalil Alimohammadzadeh 2 ,3 *, Ali Maher ۴ , Seyed Mojtaba Hosseini , Mohammad Karim Bahadori 6

 

۱ PhD Student in Health Services Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

۲ Associate Professor, Department of Health Services Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

۳ Health Economics Policy Research Center, Tehran Medical Sciences Islamic Azad University, Tehran, Iran .  orcid.:0000-0002-2376-9256

۴ Assistant Professor, Department of Health Policy, School of Management and Medical Education, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

۵ Assistant Professor, Department of Health Services Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

۶ Associate Professor, Health Management Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

*Corresponding Author: Khalil Alimohammadzadeh (M.D., Ph.D.), Associate Professor, Department of Health Services Management, North Tehran Branch; Health Economics Policy Research Center, Tehran Medical Sciences Islamic Azad University, Tehran, Iran, dr_khalil_amz@yahoo.com

این مطالب را نیز ببینید!

ملت ایران نهمین رئیس جمهور خود را انتخاب کرد

دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور جدید ایران کیست؟ 🔹دکتر مسعود پزشکیان متولد ۷ مهر ماه ۱۳۳۳در ...