خانه / آموزشی / ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی / بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در بخش بهداشت و درمان

بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در بخش بهداشت و درمان

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در بخش بهداشت و درمان را بررسی کرد و از رشد ۹ درصدی این بودجه در اعتبارات امور سلامت خبر داد.

دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۵۶. بخش بهداشت و درمان» آورده است: از جمله نکات مهم در مورد اعتبارات بهداشت و درمان کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ می‌توان به مواردی همچون این مهم که اعتبارات امور سلامت معادل ۷۰۳.۴۴۰ میلیارد ریال است که در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ۹ درصد رشد داشته است.

این گزارش افزود: از این بین، فصول بهداشت و درمان هرکدام با رشد حدود ۱۰ درصد و فصل تحقیق و توسعه نیز با کاهش ۲۷ درصدی روبرو بوده است.

براساس این گزارش، مجموع اعتبارات وزارت بهداشت معادل ۹۸۷.۳۸۸ میلیارد ریال است که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته است. بیشترین رشد در اعتبارات زیرمجموعه وزارت بهداشت، مربوط به ردیف‌های متفرقه و دانشگاه‌های علوم پزشکی است که به‌ترتیب ۱۵ و ۱۰ درصد افزایش یافته‌اند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: درمجموع ۶۰۳.۶۹۴ میلیارد ریال اعتبار برای دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی لحاظ شده است. بالغ بر ۸۷ درصد این اعتبارات برای امور مربوط به بهداشت و درمان، حدود ۱۲ درصد برای اجرای برنامه‌های آموزشی و کمتر از ۱ درصد (۰/۶ درصد) نیز برای موسسات و مراکز پژوهشی در نظر گرفته شده است.

این گزارش افزود: مجموعاً ۲۰.۹۰۰ میلیارد ریال، از محل اعتبارات ردیف‌های ستادی وزارت بهداشت (به میزان ۱۰.۹۰۰ میلیارد ریال) و اعتبارات طرح تحول سلامت (مبلغ ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال)، برای اجرای برنامه پزشک خانواده در نظر گرفته شده است. این در حالی است که اعتبار مورد نیاز اعلام شده توسط وزارت بهداشت برای حفظ وضع موجود حدود ۲۸.۰۰۰ میلیارد ریال بوده و حدود ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای پرونده الکترونیک سلامت در نظر گرفته شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها خاطرنشان ساخت: همچنین ۵۴۰ میلیارد ریال نیز برای استقرار پایگاه برخط بیمه‌شدگان درمان کشور موضوع بند «چ» ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار خواهد گرفت.

براساس ارقام اعلام شده از سوی مسوولان وزارت بهداشت، اعتبار لازم برای اجرای کامل پرونده الکترونیک حدود ۴.۰۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است. براساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اعتبارات سازمان بیمه سلامت ایران در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با حدود ۹ درصد رشد نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸، معادل ۱۳۵ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است

این مطالب را نیز ببینید!

Challenges and solutions for implementing telemedicine in Iran from health policymakers’ perspective

Hosseini SM, Boushehri SA & Alimohammadzadeh KH. Challenges and solutions for implementing telemedicine in Iran ...