خانه / استراتژی های توسعه ملی / نشست دیده بانی سلامت(۲)؛ بیمارستان هوشمند و مدیریت بر آن

نشست دیده بانی سلامت(۲)؛ بیمارستان هوشمند و مدیریت بر آن

نشست دیده بانی سلامت (۲): بیمارستان هوشمند و مدیریت بر آن

دومین نشست دیده بانی سلامت با موضوع؛ بیمارستان هوشمند و مدیریت بر آن، روز چهارشنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۹ الی ۱۲٫۳۰ در تهران؛ بزرگراه شهید حقانی، ورودی کتابخانه ملی، ساختمان فرهنگستان علوم پزشکی، سالن ابن سینا برگزار خواهد شد.
بدینوسیله از عموم علاقه مندان دانشگاهی جهت شرکت در این نشست دعوت به عمل می‌آورد. شایان ذکر است در پایان نشست، به پاسداشت حضور شما، گواهینامه معتبر تقدیم خواهد شد.

این مطالب را نیز ببینید!

پاره ای از مقاله های مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی مستخرج از پایان نامه

TITLE CITED BY YEAR THE IMPACT OF HEALTH SYSTEM REFORM ON CLINICAL, PARACLINICAL AND SURGICAL ...