خانه / پژوهشی / بانک مقالات / مؤلفه‌های مؤثر بر تخصیص منابع مالی حاصل از مشارکت خیرین در نظام سلامت؛ یک مطالعه کیفی

مؤلفه‌های مؤثر بر تخصیص منابع مالی حاصل از مشارکت خیرین در نظام سلامت؛ یک مطالعه کیفی

– اسدی جنتی نرگس، علی محمدزاده خلیل*، حسینی سید مجتبی، ماهر علی، بهادری محمد کریم. بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر تخصیص منابع مالی حاصل از مشارکت خیرین در نظام سلامت: یک مطالعه کیفی، مجله مدیریت اطلاعات سلامت، دوره شانزدهم، شماره چهارم، مهر و آبان ۱۳۹۸

هدر صفحه

بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر تخصیص منابع مالی حاصل از مشارکت خیرین در نظام سلامت: یک مطالعه کیفی

نرگس اسدی جنتی, خلیل علی‌محمدزاده, سید مجتبی حسینی, علی ماهر, محمدکریم بهادری

چکیده

مقدمه: یکی از مهم‌ترین وظایف مدیران، تخصیص بهینه منابع مالی و بهره‌‌وری حداکثر از امکانات موجود است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر تخصیص بهینه منابع مالی حاصل از مشارکت خیرین در نظام سلامت از دیدگاه خبرگان بود.

روش بررسی: این مطالعه در سال ۱۳۹۷ به روش کیفی انجام شد. با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته، اطلاعات ۴۱ نفر از مدیران، سیاست‌گذاران، کارشناسان شاغل در معاونت اجتماعی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی، خیرین فعال در حوزه سلامت در ایران و استادان هیأت علمی گروه اقتصاد بهداشت جمع‌آوری گردید. تمام مصاحبه‌ها پس از ضبط، رونویسی و کدگذاری شد و سپس داده‌ها با استفاده از تحلیل چارچوبی، در قالب مقوله‌های اصلی و فرعی طبقه‌بندی گردید.

یافته‌ها: یافته‌های به دست آمده از تحلیل مصاحبه‌های انفرادی در ۳ گروه «بسترسازی برای پایداری منابع مالی، بسترسازی جهت سازماندهی مشارکت‌ها و منابع مالی و تخصیص بهینه منابع مالی»، ۶ طبقه اصلی «جذب، نگهداری و مشارکت فعال خیرین، سازماندهی و برنامه‌ریزی، عوامل اجرایی، نحوه سرمایه‌گذاری، شناسایی نیاز واقعی و معیارهای تصمیم‌گیری بر اساس نیاز» و ۳۶ طبقه فرعی استخراج گردید.

نتیجه‌گیری: کمک‌های خیرین اگر در چارچوب قوانین و مقررات و در راستای نیازهای واقعی جامعه صورت نگیرد، نمی‌تواند بازدهی مطلوبی داشته باشد. سیاست‌گذاران و مدیران نظام سلامت باید نیازهای واقعی نظام سلامت را اولویت‌بندی کنند و منابع مالی حاصل از مشارکت خیرین را بر مبنای این اولویت‌ها سازماندهی نمایند.

واژگان کلیدی

خیرین؛ سلامت؛ تخصیص منابع

 

دوره ۱۶، شماره ۴، ۱۳۹۸ (شماره پیاپی ۶۸) – در حال تکمیل

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

بررسی رفتار اطلاع‌یابی سلامت کاربران کتابخانه‌های عمومی شهر اصفهان
نسرین موسی‌رضائی , حسن اشرفی ریزی , لیلا شهرزادی
چکیده (۳۳ مشاهده)     |     متن کامل PDF (۳۵ دریافت)     |     XML
تحلیل ترکیبی کتاب‌سنجی و متن‌کاوی تولیدات علمی حوزه پرونده الکترونیک سلامت در پایگاه PubMed
محبوبه شکوهیان , عاصفه عاصمی , احمد شعبانی , مظفر چشمه سهرابی 
چکیده (۲۱ مشاهده)     |     متن کامل PDF (۱۶ دریافت)     |     XML
بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر تخصیص منابع مالی حاصل از مشارکت خیرین در نظام سلامت: یک مطالعه کیفی
نرگس اسدی جنتی , خلیل علی‌محمدزاده , سید مجتبی حسینی , علی ماهر , محمدکریم بهادری 
چکیده (۳۲ مشاهده)     |     متن کامل PDF (۲۱ دریافت)     |     XML
رونق حضور گردشگران خارجی پزشکی در یزد؛ چالش‌ها و راهکارها
میرمحمد اسعدی , یاسمین برومندزاد , سعیده درخش
چکیده (۲۲ مشاهده)     |     متن کامل PDF (۱۱ دریافت)     |     XML
بررسی رفتار جستجوی اطلاعات سلامت در اینترنت بین دانشجویان دانشگاه‌های شهر اهواز
فاطمه باجی , محمدحسین حقیقی‌زاده , آرزو کریم‌زاده باردئی 
چکیده (۲ مشاهده)     |     متن کامل PDF (۱ دریافت)     |     XML
شناسایی عوامل مؤثر بر لغو اعمال جراحی و اجرای راهکارهای مدیریتی بهبود در یک بیمارستان منتخب: مطالعه موردی
زهرا هاشمی دهقی , حامد کریمی شیرازی , معصومه نیک‌بخت 
چکیده (۱۰ مشاهده)     |     متن کامل PDF (۵ دریافت)     |     XML

 

این مطالب را نیز ببینید!

پیام تسلیت در پی درگذشت پدر رییس سازمان پزشکی قانونی

دکترخلیل علی محمدزاده عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی و رئیس اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده ...