خانه / پژوهشی / بانک مقالات / Accreditation: a phenomenology study among Iranian nurses

Accreditation: a phenomenology study among Iranian nurses

Accreditation in one teaching hospital: a phenomenology study among Iranian nurses

Author(s):
Abstract:

Accreditation helps to ensure safe and high-quality services in hospitals. Different occupational groups have various hospital accreditation experiences. The purpose of this paper is to investigate nurses’ accreditation experience and its effects on Iranian teaching hospital service quality.

This was a qualitative study involving a phenomenological approach to studying nurses’ hospital accreditation experience and understanding the effects on Iranian teaching hospital service quality. Data were collected using two focus groups in which nurses were selected using purposive sampling. Transcripts were analyzed using content analysis.

Nurses’ experiences showed that hospital administrators and nurses had greater role in implementing accreditation than other occupational groups. Accreditation improved patient-centeredness, patient safety, logistics and managerial processes and decision making. However, a weak incentive system, extra documentation and work stress were negative experiences.

Nurse experience, as the most important care team member, reveals accreditation’s strengths and weaknesses and its effects on service quality.

The author used a phenomenology approach to measure accreditation effects on service quality – a valuable tool for understanding a phenomenon among those that experience hospital accreditation processes.

Keywords:
IranQuality healthcareHospitalAccreditation
Type:
Research paper
Publisher:
Emerald Publishing Limited
Received:
۲۴ June 2017
Revised:
۱۴ August 2017
Accepted:
۱۶ December 2017
Acknowledgments:

The researchers thank all study participants for their help during data collection and analysis.

Copyright:© Emerald Publishing Limited 2018
Published by Emerald Publishing Limited
Licensed re-use rights only

Citation:
Mohammad SaadatiMohammadkarim BahadoriEhsan TeymourzadehRamin RavangardKhalil AlimohammadzadehSeyed Mojtaba Hosseini, (2018) “Accreditation in one teaching hospital: a phenomenology study among Iranian nurses”, International Journal of Health Care Quality Assurance, Vol. 31 Issue: 7, pp.855-863, https://doi.org/10.1108/IJHCQA-08-2017-0150
Downloads:The fulltext of this document has been downloaded 19 times since 2018

Publication CoverEmeraldInsight

– Saadati M, Bahadori MK, Teymourzadeh E, Ravangard R, Alimohammadzadeh KH, Hosseini SM. Accreditation in one teaching hospital: a phenomenology study among Iranian nurses. International Journal of Health Care Quality Assurance 2018; 31(7): 855 – 863

این مطالب را نیز ببینید!

ملت ایران نهمین رئیس جمهور خود را انتخاب کرد

دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور جدید ایران کیست؟ 🔹دکتر مسعود پزشکیان متولد ۷ مهر ماه ۱۳۳۳در ...