خانه / اخبار / کلاسی / کنفرانس های نظام بهداشت و درمان تطبیقی(نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷)

کنفرانس های نظام بهداشت و درمان تطبیقی(نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷)

 

اسامی دانشجویان جهت کنفرانس درس بهداشت و درمان تطبیقی

(دانشجویان عزیز کنفرانس های خود را در اسرع وقت انتخاب کنند)

ردیف نام دانشجو نام کشور اول تاریخ کنفرانس اول نام کشور دوم تاریخ کنفرانس دوم
۱ انگلستان ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ مالزی ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
۲ خانم احسان پور آلمان ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ هلند ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
۳ خانم طالبی امریکا ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ اتریش ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
۴ آقای اکبری فرانسه ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ دانمارک ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
۵ آقای درمیانی سوئد ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ مصر ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
۶ خانم محمودی استرالیا ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ چین ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
۷ آقای کاوه ترکیه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ کانادا ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
۸ خانم جوادی ژاپن ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ کره جنوبی

۱۳۹۷/۰۹/۲۸

این مطالب را نیز ببینید!

سمینارهای اقتصاد و بیمه + زمان بندی

بسمه تعالی سمینارهای اقتصاد و بیمه + زمان بندی دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی و ...