خانه / پژوهشی / پروپوزال نویسی / برخی اولویت های پژوهشی در حیطه بهداشت و درمان ایران

برخی اولویت های پژوهشی در حیطه بهداشت و درمان ایران

 • اولویت های پژوهشی منطقه آمایشی استان تهران
 • علل ریشه ای مرگ مادران و شناسایی مداخلات پیشگیری از آن، بهبود شاخص مرگ و میر مادران
 • طراحی و اجرای برنامه حاکمیت خدمات بالینی در سطح خدمات بهداشت و پزشکی خانوتدخه
 • شناسایی علل ریشه ای گرایش به اعتیاد
 • طراحی و اجرای مداخلات تجویز دارویی
 • بررسی علل اصلی تصادفات و راه های پیشگیری و کاهش آن
 • بررسی میزان و نوع آلودگی شیمیایی مزارع
 • بررسی میزان آلودگی هوای مناطق و عوامل موثر بر آن و ارتباط آن با بیماری های تنفسی
 • طراحی و اجرا و ارزشیابی سیستم ارجاع برنامه معاینات دانش آموزی
 • بررسی میزان آاودگی آب های آشامیدنی
 • بررسی رضایت شغلی و کیفیت زندگی شغلی
 • بررسی راههای ارتقای رضایت شغلی نیروی انسانی
 • بررسی راهکارهای ساماندهی ثبت اطلاعات و گزارش گیری بیماران
 • غربالگری بیماری های مختلف در مناطق جغرافیایی
 • طراحی، اجرا و پایش راهکارهای کاهش بیماری های پر خطر (خشونت، رفتارهای جنسی ناامین و ….) در نوجوانان و جوانان
 • کارسنجی و زمان سنجی فعالیت های انجام شده در مراکز بهداشتی درمانی جهت تعیین پرسنل مورد نیاز
 • بررسی علل درمان ناقص بیماران به ویژه بیماری های خاص (سرطان و …..)
 • پیاده سازی سیتم مکانیزه جمع آوری اطلاعات از داروخانه ها تابعه
 • بررسی شیوع چاقی در کودکان و نوجوانان و خطرات ناشی از آن
 • طراحی و اجرای نرم افزاری و سخت افزاری ثبت الکترونیک دادهای های بیمارستانی
 • بررسی سواد تغذیه ای دانش آموزان
 • بررسی وضعیت رستورانها از نظر شرایط بهداشتی و سلامت کارکنان
 • بررسی راهکارهای ارتقای خودمراقبتی در بیماری های هدف
 • بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد خانواده در مورد بیماری های ژنتیک و مشاوره قبل از ازدواج
 • بررسی وضعیت شاخص های ایمنی و بهداشت حرفه ای در دانشگاه ها و مراکز درمانی
 • بررسی شیوه بیماری های واگیر دار و غیر واگیر دار
 • بررسی میزات بروز و شیوع استرس های شغلی
 • بررسی سلامت جنسی جامعه
 • بررسی میزان شیوع بیماری های ناشی از کار در صنایع (سرطان، بیماری های ریوی، افت شنوایی، عوارض اسکلتی و عضلانی)
 • بررسی نیازهای آموزشی زوجین مراجعه کننده به کلاس های مشاوره قبلا ازدواج
 • بررسی علل عدم تمایل زنان بردار به زایمان طبیعی و انتخاب سزارین
 • ارزشیابی نظام اطلاعات سلامت
 • سطح بندی شاخصهای سلامت
 • ادغام داده‌های ارزشیابی برنامه‌های سلامت در نظام اطلاعات سلامت
 • بررسی اثربخشی مداخلات آموزشی و پیشگیری در جهت کاهش رفتارهای پرخطر
 • بررسی دانش، نگرش و عملکرد گروههای مختلف جمعیتی در رابطه با ایدز
 • بررسی وضعیت مواجهه با آفت کشها و اثرات آنها بر سلامتی انسان
 • وضعیت نقش مشارکتهای مردمی در مدیریت پسماندهای شهری
 • تعیین اثربخشی آموزشهای حین ازدواج
 • بررسی میزان آگاهی در دانش آموزان مقطع راهنمایی نسبت به مسائل جسمی و روانی دوران بلوغ
 • بررسی شیوع و بروز بیماریهای آمیزشی در گروههای جمعیتی با رفتارهای پرخطر
 • بررسی تاثیر برنامه های پیشگیری ( آموزش بهداشت، مسواک زدن، نخ دندان ، فلوراید تراپی، فیشور سیلانت تراپی و…)در سلامت دهان و دندان
 • ارائه مدل‌های مدیریتی در سیستم سلامت
 • توانمند‌سازی دانش‌آموزان در بهبود و ارتقای سلامت تغذیه
 • بهبود شیوه‌های آموزش مردم در نظام سلامت
 • ارزیابی شیوه‌های رایج در جلب مشارکت مردم در حیطه‌های سلامت
 • طراحی دوره مدیریت سلامت شهری برای شهرداران
 • ارزیابی و جایگزینی جایگاه سلامت در شاخص‌های موفقیت سازمان‌ها
 • طرح خودکفایی بیمارستان ها
 • بهبود نظام اطلاعات در سیستم سلامت
 • ارائه الگو برای آموزش نیروی انسانی از طریق E–learning در سیستم سلامت تعیین کننده های سلامت (برنامه‌های سلامت, محیط, شیوه زندگی , ژنتیک)
 • توانمند سازی زنان در رابطه با کنترل بیماری ها (ایدز و …)
 • هنجاریابی آزمونهای مربوط به افسردگی، اضطراب و اختلالات رفتاری کودکان
 • مطالعات اپیدمیولوژیک و علت شناسی با تاکید بر عوامل محیطی در ایجاد افسردگی، اضطراب، اختلالات رفتاری کودکان ، اعتیاد و خودکشی
 • مطالعات علت شناسی و اپیدمیولوژیک و راهکارهای پیشگیری از خودکشی
 • پیشگیری و نقش ایمن سازی در جامعه ایدز و بیماریهای آمیزشی (STD)
 • غربالگری و بیماریابی در جامعه با تاکید بر افراد پرخطر
 • عوامل ایجاد کننده بیماریهای انسدادی و تحدیدی مزمن ریه و روشهای پیشگیری و پیشرفت آنها
 • بررسی الگوی چاقی در گروههای سنی مختلف
 • پیش بینی‌کننده‌های اضافه وزن و ارتباط آن با عوامل خطر محیطی و فردی
 • شیوع سندرم متابولیک در گروههای مختلف جمعیتی و عوامل خطر آن
 • غنی‌سازی مواد غذایی به منظور برطرف‌نمودن مشکلات شایع تغذیه‌ای در ایران (استئوپروز، کم خونی فقر تغذیه ای، کم غذایی، …)
 • بررسی بقایای ترکیبات شیمیائی در مواد غذائی و روش‌های پیشگیری
 • طراحی ابزارهای غذایی جدید برای ارزیابی وضعیت دریافت مواد غذایی قابل استفاده در مطالعات اپیدمیولوژیک
 • پرستاری جامعه نگر (ارائه مدلهای اجرایی و آموزشی)
 • پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی
 • مطالعه و بکارگیری شیوهای مدیریتی و راهبردی مناسب در سیستم بهداشتی و درمانی
 • بهبود هزینه- اثر بخشی خدمات سلامت
 • بررسی بیماریهای مر تبط با آب و اپیدمیولوژی زیست محیطی
 • ارزیابی اثرات زیست- محیطی و کنترل آلودگی‌های محل‌های دفع و دفن زباله
 • بررسی کمی و کیفی انواع زباله‌های شهری ،روستایی ، صنعتی ، بیمار ستانی و…
 • پرتوها و اثرات بهداشتی و زیست محیطی مر بوطه
 • بهسازی محیط و کنترل ناقلین و جوندگان وبررسی و کنترل بیماریهای مرتبط
 • پرتوها و اثرات بهداشتی و زیست محیطی مر بوطه
 • بهسازی محیط و کنترل ناقلین و جوندگان وبررسی و کنترل بیماریهای مرتبط
 • پوسیدگی های دندانی و تعیین DMFT در کودکان زیر ۱۲ سال
 • شیوع و عوامل خطر بیماری های پریودنتال و تعیین رابطه این بیماری‌ها با سلامت عمومی
 • مطالعات کلینیکی در مورد استفاده از روش های مختلف ضد درد در دندانپزشکی
 • بررسی وضعیت آمادگی بهداشتی درمانی در مقابله با بلایای طبیعی و ارائه پیشنهاد بر اساس خصوصیات جغرافیایی و اجتماعی جامعه هدف
 • تعیین میزان ناتوانی های بعد از سوانح و حوادث و ارائه راهکار برای بازتوانی و نوتوانی
 • ارتقا سیستم پذیرش و ویزیت بیماران سرپایی – اورژانسی
 • ارتقاء کیفیت ارائه خدمات مراقبتی در بخشهای بستری
 • بررسی تأثیرکلینیک های مشاوره زایمان ایمن درکاهش میزان سزارین
 • بررسی میزان سلامت عمومی کارکنان صنعتی

 

 • اولویت های پژوهشی منطقه آمایشی (گیلان – گلستان)
 • شیوع فزاینده بیماریهای غیرواگیر و واگیر بومی ( بیماریهای قلبی و عروقی،اختلالات روانی، بیماریهای گوارشی،دیابت و سرطان)
 • مشکلات مدیریت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و بهینه سازی سیستم
 • روشهای نوین درمان ناباروری
 • سوء تغذیه، اختلالات رشد و مشکلات غذایی کودکان و دانش آموزان
 • سبک زندگی و ارتباط آن با سلامتی
 • مسائل رفتاری نوجوانان و جوانان
 • کنترل جممعیت
 • استفاده از داروهای گیاهی در درمان پزشکی
 • مطالعه روی رفتار جامعه در مقابل بیماریها
 • مطالعه اثرات داروهای تولید داخل و خارج
 • مطالعه برروی سالمندان
 • افزایش سقطهای جنایی
 • اعتیاد
 • مشکلات خواب
 • اختلالات خلقی
 • اختلالات اضطرابی
 • بیماری ها و مشکلات روانپزشکی اطفال
 • روان درمانی ها و درمان های غیر دارویی
 • نوروساینس

 

 • اولویت های پژوهشی منطقه آمایشی (مشهد – سمنان)
 • بررسی اثرات مواد مخدر و ترکیبات جدید توهم زا و نیرو زا در دوران جنینی و بعد از تولد
 • بررسی اثرات گیاهان دارویی متداول در طب سنتی در دوران جنینی و بلوغ
 • بررسی توانایی های علمی و مهارت های عملی فارغ التحصیالان دانشگاه
 • پژوهش در زمینه روش های مختلف زایمان بی درد
 • بررسی صدمات حادثه ای به اندام ها و ستون فقرات
 • بررسی عفونت های استخوانی
 • صدمات ورزشی وارده به اندام ها و مفاصل
 • بررسی عفونت های بیمارستانی  و مقاومت های آنتی بیوتیکی
 • بررسی عفونت های گوارشی و  اثرات طب مکمل بر آنها
 • بررسی بیماری های ویروسی دستگاه تنفس بخصوص آنفلوانزا
 • بررسی عفونت های ویروسی افراد با ضعف ایمنی
 • بررسی میزان شیوع لوسمی های حاد برحسب تقسیم بندی WHO و شناسایی انواع اختالالت کروموزومی در لوسمی
 • بررسی شیوع کمبود و یا فقدان پروتئین های C و S در جامعه
 • بررسی علل اتیولوژی در نارسایی های مغز استخوان
 • بررسی وضعیت موجود مصرف دخانیات، اعتیاد و عوامل موثر بر مصرف در جامعه
 • بررسی الگوی زندگی و الگوی تغذیه و نقش ّآن در ابتالء به بیماری های شایع
 • بررسی اپیدمیولوژیک خودکشی و خشونت و عوامل موثر بر آن
 • بررسی روند بیماریهای غیرواگیر شایع شامل بیماریهای قلبی عروقی،دیابت، سوانح
 • مطالعه، پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریهای آلرژیک
 • مطالعه، تشخیص و درمان بیماریهای اتوایمیون
 • مطالعه، تشخیص و درمان بیماریهای عفونی
 • مطالعه و تحقیق در روشهای ایمونوتراپی و پیوند
 • بررسی معلولیتهای ناشی از دیسک کمری در بیماران
 • بررسی شیوع عفونتها تنفسی
 • بررسی عوامل موثر بر عفونتهای دیابت شامل پای دیابتی
 • بررسی نحوه مصرف آنتی بیوتیکها در سطح استان
 • بیماریهای مشترک بین انسان و دام
 • طراحی و ساخت و بهرهبرداری از تجهیزات تکمیلی و پیشرفته برای سیستمهای پرتودرمانی
 • آلودگیهای صوتی در گروههای مختلف اجتماعی و شغلی
 • آثار بیولوژیکی لیزر کم توان در پزشکی
 • طراحی، ساخت و بهرهبرداری از تجهیزات الکترونیکی برای افزایش بهرهوری روشهای تشخیصی و درمانی در بخشهای مختلف بیمارستانی
 • غربالگری و تشخیص توده های بدخیم پستان
 • بررسی شیوع دیابت نوع ۲ و عوارض ایجاد شده از دیابت در بیماران مبتلا
 • طرح سنجش سلامت دانش آموزان بدو ورود به مدرسه
 • ارائه مدل برای غربالگری و کنترل فشارخون در جمعیت
 • بررسی میزان شیوع بیماری ایدز در گروه های مختلف جامعه
 • بررسی میزان آگاهی ، نگرش و رفتار گروه های مختلف جامعه در خصوص بیماری ایدز ، راه های انتقال آن ، احتیاطات همه جانبه و …
 • بررسی میزان شیوع بیماریهای سرطانی به تفکیک نوع ، جنس ، منطقه و … در جامعه
 • بررسی میزان شیوع انواع بیماری قلبی و عروقی و عوامل خطر مربوطه در جامعه
 • بررسی شیوع فشارخون و عوارض ناشی از آن در بیماران مبتلا در جمعیت
 • بررسی علل قطع تغذیه انحصاری با شیر مادر در کودکان شیرخوار در شش ماه اول پس از تولد
 • بررسی تاثیر برنامه فلوراید تراپی سلامت دهان ودندان کودکان
 • بررسی میزان شیوع و علل اختلالات جنسی در زنان همسردار
 • علل تمایل مردم به انجام سزارین
 • بررسی راهکارهای افزایش ایمنی بیماران بستری در بخش های بستری
 • بررسی راهکارهای ارتقاء سطوح مراقبتی برای بیماران بخش های مختلف بیمارستانی
 • اپیدمیولوژی بیماریهای دهان و دندان
 • توسعه تحقیقات نظام ارائه خدمات دندانپزشکی
 • فناوریهای نوین در دندانپزشکی
 • ارتقای کیفیت ارائه خدمات دندانپزشکی
 • اتیولوژی پیشگیری و درمان بیماریهای دهان و دندان
 • تعیین بار بیماریهای دهان و دندان
 • توسعه تحقیقات علوم پایه
 • ساخت و ارتقای کیفیت مواد و تجهیزات دندانپزشکی در راستای خودکفایی

این مطالب را نیز ببینید!

نکات ظریف در نگارش مقالات دانشگاهی

انکات ظریف در نگارش مقالات دانشگاهی کاربرد نقل قول در مقالات فارسی: ۱٫ اگر نقل ...