خانه / پژوهشی / خلاصه پایان نامه ها / آدرس وب، سایت و ایمیل دکترخلیل علی محمدزاده

آدرس وب، سایت و ایمیل دکترخلیل علی محمدزاده

آدرس استاد در مقالات مستخرج از پایان نامه
ضمن هماهنگی کامل و بعد از نهایی شدن مقاله و تایید آن به اشکال زیر درج شود.

دکترخلیل علی محمدزاده* 

* نویسنده مسئول


– دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، ایران. شماره ارکید: ۹۲۵۶-۲۳۷۶-۰۰۰۲-۰۰۰۰

در صورتیکه دکتر خلیل علی محمدزاده استاد راهنمای پایان نامه باشد، به عنوان نویسنده مسئول هم نام برده می شود.

*نویسنده مسئول: خلیل علی محمدزاده (.M.D., Ph.D)، دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال؛ مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، ایران، dr_khalil_amz@yahoo.com

آدرس وبلاگ:

http://mehr1345.blogfa.com

آدرس سایت تخصصی

https://hcsm.ir

Khalil Alimohammadzadeh, M.D., Ph.D.*

*Corresponding author:

 Associate Professor, Department of Health Services Management, North Tehran Branch, Health Economics Policy Research Center, Tehran Medical Sciences Islamic Azad University, Tehran.  orcid.:0000-0002-2376-9256

mehr1345.blogfa.com
 hcsm.ir
E-mail: dr_khalil_amz@yahoo.com

این مطالب را نیز ببینید!

بازخوانی یک گفت و گو؛ نظام سلامت و بررسی روندهای جمعیتی ایران و ۸۰ کشور جهان

شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۳۰ کد مطلب: ۳۹۱۲۴۷ یک استاد دانشگاه با تشریح رصد ...