خانه / آموزشی / کنفرانس های مدیریت آموزشی برای دانشجویان دکترای تخصصی + اسامی

کنفرانس های مدیریت آموزشی برای دانشجویان دکترای تخصصی + اسامی

موضوعات کنفرانس های مدیریت آموزشی

دانشجویان عزیز کنفرانس خود را از بین موضوعات ذکر شده، انتخاب کنند.

برای انجام کنفرانس باید از مقالات بین المللی و علمی – پژوهشی و کتب انگلیسی، ۲۰۰۷ به بعد بهره بگیرید.

قبل از خواندن موضوعات، اول تذکرات را بخوانید. بدون رعایت تذکرات زیر، اجازه ارائه کنفرانس در کلاس داده نخواهد شد. 

۱) آموزش مجازی و  الکترونیکی و فنآوری در آموزش (خان محمدیان/ ۱۹مهر)

۲) تئوری ها و مدل های مدیریت و رهبری آموزشی (توشمالی/ ۲۶ مهر)

۳) مدیریت آموزشی در دانشگاه ها و سیستم های بهداشتی و درمانی (توحیدی / ۳ آبان)

۴) مروری بر سیر تکاملی دانشگاهی از آغاز تا کنون (عسگری حیدری/۳ آبان)

۵) تاریخچه مدیریت آموزش عالی و بهداشت و درمان در ایران و کشورهای منتخب جهان (طایری / ۱۰ آبان)

۶) نجوه مدیریت بر گروه های آموزشی و دانشگاه ها (عباس نژاد / ۱۰ آبان)

۷) مدل های آموزش و بهسازی منابع انسانی در نظام سلامت(پور طاهری/ ۱۷ آبان)

۸) سیاستگزاری و رهبری آموزشی (عسگری/ ۲۴ آبان)

۹) آموزش، مهارت و کارآفرینی در حوزه سلامت (فلاحتی/ ۲۴ آبان)

۱۰) الگوهای عمومی تدریس موفق در دانشگاه ها (صالحی/ ۱ آذر)

۱۱) مطالعه تطبیقی سیر تحول در مدیریت آموزشی ایران و کشورهای منتخب دنیا (طوفان / ۸ آذر)

۱۲) روش ها و فنون تدریس و ارزشیابی درسی در دانشگاه و مراکز خدمات بهداشتی و درمانی (صدر خانلو / ۲۲ آذر)

موارد باقی مانده: ۲۹ آذر و ۶ دی

  • توجه به کلیه تذکرات زیر، ضروری است و هیچگونه مسامحه ای پذیرفته نیست.

تذکرات:

  • لطفا دانشجویان تا ۸ مهر ماه و در تاریخ های ذکر شده، موضوع خود را با نماینده کلاس هماهنگ فرمایید.
  • پس از هماهنگی کامل و مشخص شدن برنامه کلاس، اسامی در همین پست ثبت خواهد گردید.
  • هر موضوع حداقل باید مستند به یک مقاله آی. اس. آی و یک مقاله علمی – پژوهشی و نیز متن از یک کتاب معتبر انگلیسی (اصل و ترجمه) باشد.
  • دانشجویانی که موضوع خود را به صورت مقاله قابل انتشار در ژورنال های با رتبه علمی – پژوهشی در بیاورند، از امتیاز ویژه برخوردار خواهند بود.
  • به موارد کپی پیست و غیرمنطبق با شرایط ذکر شده، اجازه ارائه در کلاس داده نخواهد شد.
  • اصول ارائه در کلاس، باید به صورت کنفرانس باشد.
  • از ارائه کنفرانس دانشجویانی که تسلط کافی بر موضوع و اشراف به بحث ندارند، جلوگیری خواهد شد.
  • به غیر از ریفرنس های گفته شده در کلاس، استفاده از سایر کتب، منابع و مقالات معتبر انگلیسی در بسط و فهم مطالب آزاد است.

این مطالب را نیز ببینید!

بازخوانی یک گفت و گو در سال ۱۳۸۴، اینترنت نمی تواند جایگزین کتاب درسی شود.

اینترنت نمی تواند جایگزین کتاب درسی شود. یکشنبه, ۱۳ آذر ۱۳۸۴، ۰۲:۴۷ ب.ظ ایران در ...