خانه / استراتژی های توسعه ملی / کارگاه مدیریت استراتژیک در دانشگاه علوم پزشکی

کارگاه مدیریت استراتژیک در دانشگاه علوم پزشکی

دکترخلیل علی محمدزاده در کارگاه تخصصی مدیریت استراتژیک

بصیرت همان تفکر استراتژیک است که سمت و سو را مشخص می کند.

«آینده‌بینی» یکی از پایه‌های مهم برنامه‌ریزی استراتژیک است

دکترخلیل علی محمدزاده در جمع اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شرکت کننده در کارگاه تخصصی مدیریت استراتژیک که به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار گردید، ضمن قرائت حدیثی از امام علی(ع)  که حاکی از عمق تفکر استراتژیک در مکتب اسلام است، اظهار داشت: آن حضرت می فرمایند؛ أَعْقَلُ‏ النَّاسِ‏ أَنْظَرُهُمْ فِی الْعَوَاقِب یعنی داناترین مردم کسی است که آینده را بهتر ببیند و در عاقبت کارهایش بیشتر اندیشه کند.

وی گفت: “آینده بینی” یکی از پایه های مهم برنامه ریزی استراتژیک است که بالاتر از “پیش بینی آینده” در برنامه ریزی معمول بوده و به نوعی در حکم “آینده سازی” است.

دکتر علی محمدزاده مفهوم ساده تفکر استراتژیک را “بصیرت” و به تعبیر مقام معظم رهبری، “قبله نما” خواند و گفت: استراتژیست ها با برخورداری از این تفکر، نقشه راه را در برنامه ریزی استراتژیک و اقدام و عمل برای تحقق این نقشه و ارزیابی استراتژی های اجرایی را در مدیریت استراتزیک دنبال می کنند.

این عضو هیات علمی دانشگاه در تشریح برخی علل چرایی تدوین برنامه استراتژیک برای سازمان ها افزود: بدون برخورداری از برنامه ریزی استراتژیک، با تغییر مدیریت ها امکان دارد سمت و سوی سازمان گم شود و هماهنگی، انسجام و جهت مشخص برای تحقق اهداف سازمان تعیین نگردد.

وی با اشاره به این نکته که  مدیریت استراتژیک یک وظیفه بلندپایه سازمانی است و ویژگی های یک مدیریت کلی را دارد، گفت: در مدیریت استراتژیک، اطلاعات کمی و کیفی باید به گونه ای تنظیم شوند که بتوان ذر محیط رقابتی و یا تحت شرایط نامطمئن، تصمیمات اثر بخش اتخاذ گردد.

وی در بخش عملیاتی کارگاه به تفضیل در باره مراحل مختلف مدیریت استراتژیک در سه بخش سخن گفت و اظهار داشت: تدوین استراتژی یا همان برنامه ریزی استراتژیک بخش اول کار در مدیریت استراتژیک است. در این بخش، فرایند تبیین رسالت سازمان ، شناسایی عوامل استراتژیک داخلی و محیطی، تعیین اهداف و استراتژی های سازمان در سطوح مختلف به انجام می رسد.

وی گفت: اجرای استراتژیک همان برنامه، بخش دوم کار در مدیریت استراتژیک است. در این بخش فرایند به اجرا در آوردن استراتژی هایی که در مرحله تدوین تعیین شده اند و مناسب تشخیص داده شده اند، به وسیله تخصیص منابع و اصلاح ساختار و فرهنگ سازمانی صورت می گیرد.

دکتر علی محمدزاده در ادامه افزود: اجرای اسنراتژی ها ایجاب می کند که سازمان، هدف های سالانه ای را مشخص نموده، سیاست ها را تعیین کند و در کارکنان انگیزه ایجاد کرده و منابع را به گونه ای تخصیص دهد که برنامه ها و استراتژی های تدوین شده، قابل اچرا باشند.

وی ارزیابی یا کنترل استراتژیک را بخش پایانی مدیریت استراتژیک عنوان کرد و تصریح نمود: بررسی عوامل داخلی و خارجی که پایه و اساس استراتژی های کنونی قرار گرفته اند، محاسبه و سنجش عملکرد ها و اقدامات اصلاحی، سه اقدام اساسی این بخش را تشکیل می دهند.

وی در تبیین این فعالیت ها اضافه کرد: بررسی تغییرات احتمالی عوامل داخلی و خارجی اثرگذار بر رسالت سازمان، اهداف و استراتژی ها و راهکارهای اجرایی و مقایسه آن با اهداف و استراتژی ها و شناسایی نقاط قابل بهبود و انجام اصلاحات لازم در بخش ارزیابی استراتژیک مورد دقت و توجه قرار می گیرند.

عضو فرهنگستان علوم پزشکی کشور، مدیران ارشد سازمان ها را مدیران اصلی استراتژیک خواند که اختیار و مسئولیت نهایی تنظیم و اجرای برنامه های استراتژیک برای کل سازمان، بر عهده آنهاست.

وی یکی از دلایل عدم اجرای برنامه استراتژیک در سازمان ها را تفکیک کار برنامه ریزی از مدیریت خواند و گفت: در سازمان های بزرگ و پیچیده، مدیران استراتژیک در بالا و پایین سلسله مراتب مدیریت قرار دارند و همه اینها باید در تدوین و اجرا و ارزیابی استراتژی ها مشارکت فعال داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در برنامه ریزی استراتژک اغلب مدیران ارشد سازمان درگیرند و در مدیریت استراتژیک همه سطوح سازمانی نقش ایفا می کنند، با یادآوری تجارب  دو دهه اخیر از نحوه برخورد با موضوع برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها، اظهار داشت: برنامه ریزی استراتژیک نباید به عنوان یک تخصص ستادی سطح بالا توسط برنامه ریزان حرفه ای انجام گرفته و سپس از طرف مدیرعامل تصویب و توسط مسئولان قسمت ها به مورد اجرا گذاشته شود. بلکه استراتژی سازی و اجرای استراتژی، وظیفه ای است که باید شامل دخالت مدیران آن بخش هایی از سازمان باشد که انتظار می رود، نتایج استراتژیک در آنها حاصل شود .

این پزشک و پژوهشگر حوزه سلامت، از بیانیه رسالت به عنوان سندی الهام بخش و برانگیزاننده و  منحصر  به فرد یاد کرد و گفت: به وسیله این بیانیه، سازمان از موسسات مشابه متمایز می گردد و دامنه عملیات آن بر حسب نتیجه و بازار تعیین می شود و معمولا فلسفه وجودی، عملکردهای اصلی، فن آوری و بازارهای سازمان در این بیانیه تشریح می شود.

وی دورنما را یک برداشت ذهنی توصیف کرد که افراد از آینده دارند و افزود: این برداشت ذهنی موجب ایجاد اشتیاق در افراد برای دستیابی به اهداف استراتژیک می شود و سازمان و افراد آن می دانند که با اجرای برنامه هایی که در دست دارند از وضعیتی که اکنون در آن قرار دارند به کدامین آینده ای ره می سپارند و یا چگونه آینده مطلوبی را برای خود می سازند.

دکتر علی محمدزاده دورنما را نسبت به رسالت در یک سازمان، کیفی تر، آرمانی تر، عمیق تر و تغییرناپذیر عنوان کرد و گفت: دورنما معطوف به آینده ای است که می خواهیم آن بشویم و تصویر همان تصوری است که بر طبق آن برنامه استراتژیک تدوین کرده ایم.

وی تحلیل محیط داخلی و خارجی را یکی از پایه های مهم در برنامه ریزی استرتژیک بیان نمود و اظهار داشت: ما در بررسی سازمان به دنبال فهرست کردن قوت ها و ضعف ها و در تحلیل محیط خارج سازمان در پی یافتن و شناسایی فرصت ها و تهدید های مرتبط با سازمان هستیم.

نماینده رییس دانشگاه آزاد اسلامی در هیات نظارت بر تشکل های دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، عدم مشارکت مدیران ارشد و افراد کلیدی سازمان در تدوین برنامه استراتژیک، عدم موفقیت در ایجاد جو مشارکت و همدلی در سازمان و وجود بوروکراسی شدید و نبود سیستم باز را از جمله موانع عمده در تحقق مدیریت استراتژیک یاد کرد و اظهار داشت: مدیرانی که از برنامه استراتژیک صرفا برای تسلط بیشتر بر منابع و مدیریت سازمان و در جهت پاسخگویی به مقام مافوق استفاده می کنند و یا در برقراری ارتباط با کارکنان و نیز ارزیابی استاندارد عملکرد توفیق چندانی ندارند و یا تصمیم گیری های بدون اساس و  متضاد با برنامه استراتژیک اتخاذ می کنند، بیشتر در دام مدیریت استراتژیک گرفتار می شوند و چنین سازمان هایی به اهداف مدیریت استراتژیک نایل نمی آیند.

وی با اشاره به سخنان حکیمانه مقام معظم رهبری در رابطه با مواضع اخیر ترامپ گفت: معظم له در زمره یکی از استراتژیست های کم نظیر دنیاست که انقلاب اسلامی ایران در سایه اندیشه ها و راه رفت در نقشه ترسیمی ایشان، بارها از تهدیدهای بزرگ عبور کرده و از آن ها برای خود فرصت های رشد و شکوفایی و پیشرفت ساخته است.

ریس مرکز تحقیقات سیاست گذاری اقتصاد سلامت دانشگاه آزاد اسلامی با یادآوری شعار سال یعنی اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال افزود: با تکیه بر رهنمودهای داهیانه رهبری – یکی از بزرگترین مولفه های قدرت نظام –  و برخورداری از پشتیبانی ملت، می توان به آینده پیشرفته و الهام بخش ایران، امیدهای فراوان بست.

دکتر علی محمدزاده در جمع بندی؛ کار استراتژی را شناخت فرصت ها و تهدیدات و ایجاد عوامل برای فرصت ها جهت بالفعل شدن منفعت های بالقوه ای که در آن وجود دارد، عنوان کرد.

شایان ذکر است که با توجه به استقبال و علاقمندی اعضای هیات علمی شرکت کننده به بحث و تبادل نظر بیشتر در این خصوص، مقرر شد دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، طی سلسله نشست های دیگری ابعاد و زوایای مختلف موضوع  مدیریت استراتژیک را به طرح و بررسی بگذارد.

http://www.iautmu.ac.ir

www.ana.ir

http://tandorostnews.ir

این مطالب را نیز ببینید!

پیام تسلیت در پی درگذشت پدر رییس سازمان پزشکی قانونی

دکترخلیل علی محمدزاده عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی و رئیس اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده ...

۲ دیدگاه

  1. ناهید فرخ یار

    عالی بنده هم در این واحد درسی از محضر شما کسب فیض نموده ام