خانه / استراتژی های توسعه ملی / چکیده مقالات ﻫﻤـﺎﯾـﺶ ﻣـﻠـﻰ ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ در ﺣﻮزه ﺳـﻼﻣـﺖ

چکیده مقالات ﻫﻤـﺎﯾـﺶ ﻣـﻠـﻰ ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ در ﺣﻮزه ﺳـﻼﻣـﺖ

[PDF]ﻫﻤـﺎﯾـﺶ ﻣـﻠـﻰ ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ در ﺣﻮزه ﺳـﻼﻣـﺖ – موسسه ملی تحقیقات سلامت

 

همایش ملى
نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامت
۱۶ – ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ – تهران

ستادبرگزارى همایش نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامت

شوراى سیاستگذارى
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکى

موسسه ملى تحقیقات سلامت
جمهورى اسلامى ایران

 

این مطالب را نیز ببینید!

تفکر استراتژیک؛ سوال از مالک

تفکر استراتژیک   بارها در کلاس درس مدیریت استراتژیک از تفکر استراتژیک سخن به میان ...