خانه / آموزشی / کنفرانس های مدیریت آموزشی

کنفرانس های مدیریت آموزشی

موضوعات کنفرانس های مدیریت آموزشی

دانشجویان عزیز کنفرانس خود را از بین موضوعات ذکر شده، انتخاب کنند.

برای انجام کنفرانس باید از مقالات بین المللی و کتب انگلیسی ۲۰۰۵ به بعد بهره بگیرید.

 

۱) آموزش مجازی و  الکترونیکی(اکبری/۲۶ آذز)

۲) سازمان یاد گیرنده(مردانی/ ۲۱ آبان)

۳) تئوری های مدیریت و رهبری آموزشی

۴) مدیریت آموزشی در نظام سلامت

۵) مدیریت آموزشی در بیمارستان ها(قدری/ ۳ دی)

۶) مدیریت سیستم های آموزشی در دانشگاه ها

۷) آموزش های مداوم، بازآموزی و ضمن خدمت(فرخ یار/ ۱۴ آبان ماه)

۸) تاریخچه مدیریت آموزش عالی، مدیریت آموزش عمومی و مدیریت آموزش کارکنان در ایران و کشورهای منتخب جهان(نبی پور/۲۸ آبان)

۹) آموزش و بهسازی منابع انسانی(کاظمی/ ۱۲ آذر ماه)

۱۰) سیاستگزاری آموزشی

۱۱) رهبری آموزشی

۱۲) کارآفرینی در حوزه سلامت(کیمیایی/ ۵ آذر ماه)

۱۳) مطالعه تطبیقی مدیریت آموزشی در ایران و کشورهای منتخب جهان

۱۴) روش ها و فنون تدریس و ارزشیابی درسی در دانشگاه و مراکز خدمات بهداشتی و درمانی

این مطالب را نیز ببینید!

سومین همایش ملی و بین المللی سلامت، حکمت و حکمرانی

بیمارستان فرهیختگان؛ میزبان همایش سلامت، حکمت و حکمرانی سومین همایش ملی و بین المللی سلامت، ...