خانه / پژوهشی / آدرس دهی مقالات مستخرج از پایان نامه

آدرس دهی مقالات مستخرج از پایان نامه

نمره مقاله :

 حداکثر نمره ای که در جلسه دفاع توسط اعضاء هیات داوری برای دانشجو تعیین می شود ۱۸ از ۲۰ می باشد . ۲ نمره از ۲۰ نمره پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد به مقاله اختصاص دارد که پس از ارائه مدارک مربوط به پذیرش یا چاپ مقاله مستخرج شده از پایان نامه و با نظر شورای پژوهشی واحد بر اساس نوع و درجه مجلات اختصاص می یابد.

 توجه :

 نویسندگان مقالات، ملزم می باشند در زمینه چاپ مقالاتی که به نام دانشگاه آزاد اسلامی در مجلات علمی داخــلی و خارجی و یا در کنــگــره های داخــلی و بین المللی ارائه می شوند ، موارد ذیل را رعایت نمایند :

کلیه مقــالاتی که ارائه می شوند، با عنــوان کامــل ‹‹ دانشگاه آزاد اســلامی ›› به زبانهای فارسی و انگلیسی و نیز نام واحد دانشگاهی معرفی شوند .

( به فارسی ) :  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،  تهران، ایران

( به انگلیسی ) :

 Department of Health Services Management, Tehran North  Branch , Islamic Azad University, Tehran, Iran.

 توجه شود که  در ترکیب یاد شــده ، هیچ یک از واژگـــان جابجا نشوند و از علامت های اختصاری مثل &  به جای and یا Campus به جای Branch    یا دیگر موارد جایگزین استفاده نگــردد . همچنین از ذکر واژه Unit به جای Branch  خودداری گردد

مقالاتی که به شکل بالا معرفی نشوند، به هیچ وجه از تشویق مقاله یا امتیاز ارتقای هیات علمی برخوردار نخواهند شد و حسب دستور معاون محترم دانشگاه آزاد اسلامی، لازم است واحد ها از ارسال نامه های درخواست استثناء به هر دلیل ( مربوط به تشویق مقالات ) در صورت عدم نگارش عنوان دانشگاه و نام واحد به معاونت پژوهشی اکیدا” خودداری نمایند ، زیرا مقاله ای که به نام دانشگاه ثبت نشده باشد و بر تولیدات علمی دانشگاه نیفزاید ، جزو مقالات دانشگاه محسوب نمی شود و نمی تواند مشمول تشویق یا امتیازهای ارتقاء برای فرد یا واحد قرار گیرد .

در مواردی که مقاله به صورت مشترک بین دانشجو و استاد راهنما تهیه می شود،  نگارش اسامی با تشخیص استاد راهنما صورت گیرد.

نوشتن اسامی افرادی به غیر از دانشجو, استاد راهنما و مشاور مجاز نبوده و به چنین مقالاتی نمره تعلق نخواهد گرفت.

استاد راهنما باید خود را عضو هیات علمی واحد تهران شمال معرفی نماید (استاد راهنما می تواند نویسنده اول و یا نویسنده مسئول باشد)

نحوه آدرس دهی استاد به عنوان مثال:

 
Ali Mohammadzadeh KH.
 
Khalil Ali Mohammadzadeh, M.D., Ph.D.

 استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، ایران. شماره ارکید: ۹۲۵۶-۲۳۷۶-۰۰۰۲-۰۰۰۰
 

Professor, Department of Health Services Management, North Tehran Branch, Health Economics Policy Research Center, Tehran Medical Sciences Islamic Azad University, Tehran.  orcid.:0000-0002-2376-9256

لازم است دانشجو خود را دانش آموخته و یا دانشجوی واحد تهران شمال معرفی نموده و آدرس واحد را به عنوان آدرس خود قید نماید ( از درج عباراتی نظیر عضو هیات علمی سایر واحد های دانشگاهی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، موسسات تحقیقاتی و یا دانشگاههای دولتی خودداری گردد . )

آدرس عهده دار مکاتبات ( Corresponding Author ) در مقاله فقط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال باشد.

 Corresponding Author مولف اصلی :

فرد یا افرادی که مسئولیت نوشتاری، تهیه محتوای مقاله و مکاتبات با مجله را بر عهده دارد. مولف اصلی باید نشانی پست الکترونیکی خود را اعلام کند و همچنین با علامت‌هایی مانند «ستاره» یا «کشیدن زیر خط» مشخص شود.با توجه به اینکه ۲ نمره از پایان نامه به مقاله اختصاص دارد، لازم است دانشجو تعهد دهد که مقاله مورد نظر در مجله به نام دانشگاه چاپ شود و طی مدت معین ، اصل مقاله در آن مجله به حوزه معاونت پژوهشی واحد ارائه گردد و در صورت رخ دادن هر یک از موارد : عدم ارائه مقاله، انتشار مقاله در مجله ای دیگر با رتبه پایین تر ، تغییر جایگاه نویسندگان یا تغییر نشانی دانشگاه مرجع آنها ، دانشجوی مذکور متخلــف محسوب شده و از راههــای قانونی با وی برخورد خواهد شد . در چنین مواردی استاد راهنمای دانشجو مسئول پیگیری انتشار مقاله بر اساس چارچوبهای مصوب این آیین نامه خواهد بود .

 انصراف از تهیه و ارائه مقاله :

در صورتی که دانشجو تمایلی برای نگارش، اخذ پذیرش و یا چاپ مقاله نداشته باشد می تواند با تکمیل فرم مربوطه انصراف خود را در این مورد اعلام نماید. در این صورت ارزیابی کیفی پایان نامه دانشجو حداکثر بسیار خوب و از نظر کمی حداکثر نمره ۱۸ ارزیابی خواهد شد .

مهلت ارائه مقاله :

جهت تخصیص نمره به مقاله ، دانشجو موظف است حداکثر ۳ ماه پس از دفاع در صورت عدم وجود مشکل نظام وظیفه نسبت به ارائه مدارک و مستندات مربوط به مقاله ( نسخه نگارش شده مقاله ، نامه پذیرش یا چاپ شده مقاله ) و اخذ تایید استادان راهنما و مدیر گروه در فرم مربوطه اقدام نماید، و سپس فرم را به امور پژوهشی تحویل دهد .

تمدید مهلت ارائه مقاله :

با درخواست دانشجو (تکمیل فرم مربوطه) و با در نظر گرفتن مراحل پیشرفت چاپ یا پذیرش مقاله و کیفیت و نوع مجله و با تایید شورای گروه تخصصی مربوطه و شورای پژوهشی واحد این مدت می تواند تا ۳ ماه دیگر نیز تمدید شود مشروط بر اینکه از بازه زمانی لغو معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول نگذرد و هیچ گونه منعی برای طولانی شدن روند فراغت از تحصیل دانشجو وجود نداشته باشد .

عدم ارائه به موقع مدارک مقاله

بعد از مهلت داده شده ( ۶ ماه ) در صورت عـدم ارائه مدارک ، شورای پژوهشی مجاز خواهـــد بود نمره کسب شده در جلسه دفاع را به عنوان نمره نهایی در صورتجلسه دفاع درج نماید و حــوزه پژوهش از پذیرش مــدارکی که احتمالا” بعد از مهلت مقرر توسط دانشجو و یا گروه تخصصی مربوطه ارائه می شود معذور می باشد

ثبت نمره مقاله : 

بررسی دقیق مجله ای که مقاله در آن چاپ شده است یا از آن پذیرش چاپ دریافت کرده است ، بر اساس بخشنامه شماره ۳۹۸۳۶۵/۷۹ مورخ ۲۸/۱۰/۸۸ به عهده شورای پژوهشی واحد است و تا زمانی که اعتبار مجله توسط ایشان تایید نشده باشد مجله مورد نظر مورد پذیرش نخواهد بود و دانشجو نخواهد توانست به اعتبار مقاله چاپ شده یا پذیرش شده در آن، فارغ التحصیل شود یا نمرات چاپ مقاله را دریافت نماید . پس از مشخص شدن وضعیت مقاله دانشجو ( ارائه مدارک مربوط به نگارش ، پذیرش یا چاپ مقاله) فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامـــه توسط مدیریت پژوهشی تنظیم و پس از تایید استادان راهنما و مدیر گروه تخصصی ، نمره مربوط به مقاله یا مقالات ارائه شده با توجه به جدول ذیل مشخص و نمره نهایی ( جمع نمره دفاع و مقاله یا ثبت اختراع ) در فرم مربوطه درج می گردد .

نوع مقاله

تعداد مقاله

حداکثر نمره

برای هر مقاله

نمره

تخصیص یافته

الف)نمره پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات ISI

۲ نمره

ب)نمره پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات انگلیسی زبان داخلی یا خارجی یا ISC

۱/۵ نمره

پ)نمره پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی

۱/۵ نمره

ت)نمره پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات علمی – ترویجی

۱ نمره

ث)نمره چاپ مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی داخل و خارج

۱ نمره

ج)نمره پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات علمی دانشگاهی بدون درجه

۰٫۵ نمره

چ)نمره چاپ مقاله در کنفرانسهای داخلی

۰٫۵ نمره

ح)اختراع، اکتشاف، نظریه علمی، مسابقات و جشنواره های ملی و بین المللی و چاپ کتب علمی مرتبط

تا دو نمره بسته به نظر گروه ارزیابی کننده

موارد فوق می تواند همزمان و متعدد باشد ولی سقف آن ۲ نمره می باشد .

تبصره : بیش از یک مقاله درچارچوب فوق تا سقف ۲ نمره

در صورت ارائه ثبت اختراع و یا سایر مــوارد بند ح از طرف دانشجو ، شورای پژوهشی مجاز خواهــد بود در خصوص نمره وی به جای نمره مقاله تصمیم گیری نماید .

طبق تبصره ۴ بخشنامه شماره ۳۹۸۳۶۵/۷۳ مورخ ۲۸/۱۰/۸۸ پایان نامه های دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد ، چنانچه منجر به نظریه جدید ، یا چاپ کتاب و یا اختراع و اکتشاف شود ( در خصوص اختراع و اکتشاف اگر در مسابقات و جشنواره های معتبر ( غیر از نمایشگاهها ) نائل به کسب رتبه اول تا سوم شود یا در موسسات معتبر داخل و خارج موفق به ثبت علمی گردد ،( شایان ذکر است ثبت حقوقی معیار اعتبار علمی نمی باشد ) حائز دریافت نمره استخراج مقاله از پایان نامه مطابق جدول فوق الذکر خواهند بود . در این زمینه مرجع تایید مــــوارد مربوط به نظریه نقد و نوآوری علمی و کسب رتبه در جشنواره ها دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه مطابق ضوابط دبیرخانه حمایت از کرسی ها و سایر مقررات مربوط و مرجع تایید اختراعات و اکتشافات و کتب علمی ، دفتر گسترش تولید علم دانشگاه می باشد .

آدرس مجلات معتبر : ( مجلات مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، مجلات دانشگاه آزاد اسلامی و سایتهای مربوطه )

۱- مجلات معتبر داخلی. مجله‌هایی که رتبه آنها توسط یکی از کمیسیون‌های زیر صادر شده باشد و در سه گروه عمده‌ی علمی پژوهشی، علمی ترویجی و علمی عمومی تقسیم‌بندی می‌شوند:

الف. کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ب. کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری

ملاک تعیین درجه علمی مجلات علمی پژوهشی کشور ، آخرین مصوبات و فهرست های منتشره توسط کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور ، وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یا کمیسیون بررسی و تایید مجلات دانشگاه آزاد اسلامی و یا کمیسیون نشریات علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است .

 ۱- مجلات معتبر خارجی. این مجلات دو دسته‌اند: ISI و غیر ISI

ISI : سازمانی است که در دنیا برترین مقالات جهان را در سایت خود قرار می دهد و معیار ارزشی دانشمندان در اکثر نقاط جهان است . دانشگاه اطلاعات علمی بانک اطلاعات ISI مرکزی برای فهرست کردن و پوشش دادن جامع مهمترین مجلات علمی منتشر شده در دنیا به منظور تبادل اطلاعات میان پژوهشگران مختلف است. شمار مجلات ISI ثابت نیست . یک مجله ممکن است در یک زمان از مجلات ISI محسوب شود اما به دلیل کاهش بار علمی بعدا” از لیست مجلات ISI کنار گذاشته شود. در حال حاضر بیش از ۱۶۰۰۰ مجله در لیست  ISIقرار دارند. هر ساله ۲۰۰۰ مجله جدید مورد ارزیابی قرار می گیرد و حدود ۱۰% آنها به لیست ISI اضافه می شوند . در لیست، هر مجله علمی قبل از انتخاب شدن و فهرست شدن در ISI یکسری مراحل ارزیابی را پشت سر می گذارد . از جمله عوامل مورد ارزیابی و رعایت استانداردهای بانک اطلاعاتی ISI ، کمیته علمی منتخب مجله ، تنوع بین المللی مقالات چاپ شده در آن ، نشر به موقع مجله و جایگاه نشر آن است. لازم به ذکر است هیچ یک از این عوامل به تنهایی مــورد بــررسی و ارزیابــی قرار نمی گیرد، بلکه با بــررسی مجموع عوامل یک امتیاز کلی داده خواهد شد . از جمله مواردی که در ارزیابی مجله مورد توجــه قرار دارد، این است که عنوان مقالات ، چکیده و کلمات کلیدی باید به زبان انگلیسی باشد . همچنین توصیه می شود منابع به زبان انگلیسی نوشته شوند . اگر چه اطلاعات علمی مهم به تمامی زبان ها به چاپ می رسد اما موارد ذکر شده باید به زبان انگلیسی باشد تا تحت داوری و ارزیابی ISI قرار گیرد. زیرا ارزیابی کنندگان مجلات علمی در ISI نمی توانند عناوین و منابع به کار رفته در مقالات را به زبان انگلیسی ترجمه کنند . داوری علمی و تخصصی مقالات چاپ شده در مجله توسط داوران نام آشنای علمی از جمله عمده ترین موارد مورد توجه ارزیابی کنندگان می باشد که گویای اعتبار و غنای علمی مجله است .

ISI بودن یک مجله را چگونه تعیین کنیم ؟

بهترین راه مراجعه به سایتهایی نظیر تامسون است . زیرا همچنان که گفته شد هم تعداد مجلات زیاد است و هم ISI محسوب شدن یک مجله ممکن است همیشگی نباشد.

الف. مجلات ISI در دو دسته‌بندی کلی تعریف می‌شوند:

الف. ۱٫ مجلات(Web of Science) ISI. این مجلات در فهرست مجلات ISI وارد شده و دارای IF (Impact Factor) هستند. فهرست این مجلات از طریق کتابخانه دیجیتالی به صورت Online در دسترس واحدها قرار می‌گیرند.

الف.۲٫ مجلات  .(Listed) ISIمجلاتی هستند که موفق شده‌اند در فهرست ISI وارد شوند، اما هنوز دارای IF نیستند.

ب. مجلات علمی خارجی غیر.ISI  مجلاتی هستند که توسط مراکز معتبر علمی خارج از کشور مانند: دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده‌ها و … تولید می‌شوند، ولی در فهرست مجلات ISI وارد نشده‌اند.

 مجلات  .ISCمجله‌هایی هستند که در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده باشند.

 مجلات علمی غیر فارسی داخل کشور. مجلات علمی (به جز مجلات دانشکده‌های زبان‌های خارجی) که در داخل کشور به یک زبان غیر فارسی منتشر شوند.

 ISI آدرس و فهرست مجلات

سایت www.isinet.com که البته این سایت بهhttp://scientific.thomson.com متصل میشود.

 JRK

 نمایانگــر ضریب تاثیر مجلــه مــورد نظر در میــان مجله‌های همان رشته علمــی است که فهرست شده‌انــد. اطلاعــات این فهرست هر سال توسط حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه به روز می‌شود. آخـرین اطلاعات مذکــور را می‌تــوان از سایت‌ معــاونت پژوهشی به نشانی http://rvp.iau.irبرداشت نمود.

این مطالب را نیز ببینید!

Identification of the factors affecting the referral system of veterans’ health services: A scoping review

– Taymournejad A, Hosseini SM, Jafari M, Alimohammadzadeh KH, Maher A. Identification of the factors ...